Så kallade yrkesintroduktionsanställningar är till för att ge unga, 15-24 år, en snabb väg in i ett yrke. Nu utvidgas avtalet för fastighetsbranschen så att även nyanlända och personer över 25 år omfattas.

I höstas beslutade regeringen att utvidga målgruppen för yrkesintroduktionsanställningar. Det var en del av det så kallade etableringspaketet för nyanlända. Industrin utvidgade sitt avtal kort därefter och nu följer fastighetsbranschen efter.
– Som många andra branscher har fastighetsbranschen stora rekryteringsbehov och brist på anställda med rätt kompetens. Att utvidga yrkesintroduktionsavtalet till att även innefatta nyanlända är ett sätt att tillföra ny kompetens till branschen, säger parterna i ett gemensamt uttalande.

Bakom det utvidgade avtalet står arbetsgivarorganisationerna Fastigo, Almega fastighetsarbetsgivarna och KFO ihop med fackförbunden Fastighets och Kommunal.

Avtalen som Fastighets först tecknade med både städ- och fastighetsarbetsgivare började att gälla i februari 2014.
Det har dock varit svårt att få arbetsgivare att använda anställningsformen. Under första året blev ett drygt tiotal personer yrkesintroduktionsanställda och fram tills nu handlar det om totalt ett 50-tal i fastighetsbranschen.
– Det var ett misslyckande för både oss och arbetsgivarsidan men vi tror på den här modellen och kommer att fortsätta informera och hoppas att fler får upp ögonen för det, säger Joakim Oscarsson, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.

Han menar att behovet av personal kommer att vara stort under lång tid framöver eftersom många äldre går i pension samtidigt som det ska byggas många nya bostäder.
– Arbetsgivarna pratar om att de vill ha in yngre personer. Samtidigt vill de ha folk med kunskap och erfarenhet. Då är det här en jättebra möjlighet att få det. Jag är hoppfull om att fler ska inse det, säger Joakim Oscarsson.

Den utvidgade formen av yrkesintroduktion gäller än så länge inte städbranschen.

Detta är en yrkesintroduktionsanställning

  • Anställningsformen har riktat sig till ungdomar mellan 15 och 25 år som saknar yrkeserfarenhet av ett visst arbete eller har varit arbetslösa i minst tre månader.
  • Nu omfattas även nyanlända och personer som har fyllt 25 år men som varit arbetslösa i ett år.
  • Anställningarna ska utgå från heltidstjänster, men innehålla minst 25 procent utbildningstid. Lönen ska vara 75 procent av ingångslönen och det finns krav på handledare med yrkeskunnande.
  • Avtalen har dock en väsentlig skillnad. Inom fastighetsbranschen kan anställningen gälla i upp till ett år medan bara sex månader är tillåtna inom städ.

Läs mer:
Linn lotsas till nytt yrke
Lågt intresse för yrkesintroduktion
Avtal klara för ungdomsanställningar
Halv miljon kronor till anställningar för unga