Luis Jara, i skyliften, och Sandeep Grewal moppar tak, rör och väggar. Foto: Anders G Warne

Luis Jara, i skyliften, och Sandeep Grewal moppar tak, rör och väggar. Foto: Anders G Warne

Renlighet är en betydelsefull del av läkemedelsproduktionen
på Astra Zeneca i Södertälje. Det är städarnas uppgift att hålla ytorna rena från mikroorganismer som kan förstöra läkemedlen.


Inne i produktionen på Astra Zenecas fabrik i Gärtuna jobbar Sodexostädarna Heidi Fredriksson och Miguel Valdés med storstädning i ett av diskrummen. Den sker varje månad och de moppar väggarna bit för bit, uppifrån och ned. Med en engångsduk torkar de av varje detalj i skåp och handfatet som sitter på väggen. Mopparna och dukarna är preparerade med ett alkaliskt medel.
– Det är viktigt att väggmoppen har rätt fuktighet, säger Miguel Valdés och byter ut moppen efter två rengjorda väggpaneler.
Heidi Fredriksson torkar av allt i och runt tvättstället. Hon viker duken flera gånger för att dukytan ska vara så ren som möjligt.

Miguel Valdés torkar av varje detalj i ett diskrum under storstädningen.

Här, som i resten av produktionen, sker jobbet enligt renrumsprincipen, vilket innebär högre renhets- och hygienkrav än i resten av Astra Zenecas lokaler.
Astra Zeneca tar regelbundet luft- och ytprover för att säkerställa att partiklar av mikroorganismer håller sig inom gränsvärdena.
– Utan städning kan produktionen inte fortsätta. Man kan oftast inte se smutsen som i vanlig städning. Men jag gillar att jobba i den här miljön för att det är så rent, säger Heidi Fredriksson.

Renrumsprincipen innebär högre renhets- och hygienkrav för Miguel Valdés och Heidi Fredriksson.

Att städa här kan för ett otränat öga se ut som vilken städning som helst. Men hur jobbet ska gå till är i detalj reglerat av Astra Zeneca och beskrivet i SOP, Standard Operation Procedure.
Sodexostädarna, som använder samma typ av arbetskläder som Astras egna anställda, jobbar i två renhetszoner. Diskrummet är i zon RK-D. Här gäller tuffare krav med lägre tillåtna gränsvärden för mikroorganismer både i luften och på ytorna än i rummen i den andra zonen, HZ-1.

Moppar med tillhörande stativ är märkta med olika färger.

Eftersom rätt städmaterial ska användas i rätt zon är golv- och väggmopparna samt tillhörande stativ märkta med olika färger. En annan viktig detalj är att förpreparerade moppar och dukar måste användas inom åtta timmar. Efter åtta timmar har de inte samma rengöringseffekt. För att inte använda material som ”gått ut” ska städarna märka lådorna med till exempel moppar med datum, klockslag och vilka kemikalier de är preparerade med.
Städarna för också loggböcker om var de har städat och vilket kem de har använt. För att bli optimalt rent ska städarna alternera mellan ett alkaliskt medel som rengör och ett desinficerande medel för att hindra tillväxt av mikroorganismer.
– Vi har lärt oss på de kurser som Astra Zeneca ordnar att allt måste dokumenteras och hur viktigt det är. Loggböckerna visar också för Astra Zeneca att vi har gjort vårt jobb, säger Heidi Fredriksson.

Alla som jobbar inom produktionen ska vara certifierade av Astra Zeneca. Det innebär grundläggande kunskaper om bland annat kemikalier och säkerhets- och brandskyddsregler samt hur läkemedelsproduktionen går till. Därutöver har Sodexoanställda genomgått en mängd andra kurser.
– Man måste kunna mycket för att få jobba här, säger Miguel Valdés.

Luis Jara jobbar ofta med skyliften.

Sodexo har en grupp anställda som huvudsakligen jobbar med höghöjdsstädning av ytor som ligger högre än 2,40 meter.
En av dem är Luis Jara, som tillsammans med några kolleger städar ett rum där läkemedlet Losec tillverkas. Han använder skylift för
 att med moppen komma åt de mest besvärliga ställena. Det är trångt mellan maskinerna, så det tar tid för Luis att hitta en bra plats att vara på.
– Jag måste vara koncentrerad hela tiden. Jag måste vara försiktig när jag styr liften för att inte komma åt utrustningen och hålla koll på arbetskamraterna så att jag inte skadar dem, säger Luis Jara när han styr skyliften från den korg han står i.

 

I en annan del av Astra Zeneca pågår daglig städning i ett laboratorium. Rosanna Corre och Eva Axelsson torkar av diskbänkarna och kontrollerar alla ögonduschar. De omfattas inte av bestämmelserna för renrum, men även deras arbete är i detalj reglerat av Astra Zeneca.
Utöver städning sköter de disken av till exempel alla bägare och pipetter. De tar bort klisterlappar på flaskorna med en klickskrapa, sedan används en engångsduk med etanol för få bort texten på flaskorna innan de körs i en diskmaskin.
– Vi städar ena veckan och sköter disken andra veckan. Det gör att jobbet är varierande men diskhanteringen med allt glas är tungt, säger Rosanna Corre.

Rosanna Corre får information om vad som ska städas och hur i en Ipad.

Oavsett var i fabriken städarna är ställs höga krav på kvaliteten. Deras arbete är en viktig bit i läkemedelsproduktionen. Städarna känner att de är en del av Astra Zeneca, vilket märks när de pratar om sitt jobb.
– Jag känner att Astra Zenecas personal behandlar oss på samma sätt som sina kolleger, säger Eva Axelsson.
– Här måste det vara väldigt rent och vi får beröm för vårt jobb, säger Heidi Fredriksson.

Fakta: Astra Zeneca

  • Astra Zeneca i Södertälje består av sju olika fabriker i Gärtuna
 och Snäckviken. Anläggningen med ungefär 4 100 anställda står för 35–40 procent av Astra Zenecas globala läkemedelsproduktion.
  • Här byggs också en ny anläggning
för produktion av biologiska läkemedel.
  • På Astra Zeneca
i Gärtuna jobbar 75 Sodexostädare,
 varav 39 sysslar
 med renrumsstädning inne i produktionen.