Sjukfrånvaron har ökat de senaste åren i Sveriges största företag. Största ökningen har varit på Samhall, skriver Dagens Nyheter.

Dagens Nyheter har undersökt hur sjukfrånvaron ser ut i de tio största företagen i Sverige, mätt i antal anställda, under de senaste åren. Tidningen har jämfört siffrorna mellan 2013 och 2015. De visar att på Samhall ökade sjukfrånvaron mest, från 13,4 till 15,8 procent.
Långtidssjukskrivningar uppges ligga bakom ökningen.

Samhall är tredje största företag i undersökningen med nästan 18 000 anställda.
Sjukfrånvaron i det största företaget Postnord, med drygt 21 000 anställda, ökade från 4,9 procent under 2013 till 6,3 procent under 2015.

När Fastighetsfolket rapporterade om brister i arbetsmiljön på Samhall i våras berättade Eshag Najmeddin, Fastighets representant i centrala skyddskommittén, att långtidssjukfrånvaron ökat på företaget:
– I centrala skyddskommittén får vi rapporter om att långtidssjukfrånvaron, som ligger runt 11 procent, ökat på företaget under de senaste åren. Jag har tagit upp stressproblemet och flera andra brister. Men vi måste ta upp problemen igen i kommittén och försöka hitta lösningar, sa han.