Det var i mars förra året som EU-kommissionen utlyste ett brett samråd om en ”europeisk pelare för sociala rättigheter”. Det är ett program för en bättre fungerande arbetsmarknad och välfärd. Den svenske före detta ministern Allan Larsson utsågs att hålla i projektet där både organisationer och enskilda personer kunnat delta.
Inom kort ska kommissionen presentera resultatet och berätta hur man vill gå vidare.

Men redan innan samrådet avslutades gav sig Oliver Roethig, regional sekreterare på UNI Europa, in i debatten. Han tycker att det är mer prat än verkstad från EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers sida.
– Juncker pratar gärna om ett socialt Europa, men ser man till vad han har gjort så pekar resultatet i en annan riktning, särskilt när det gäller arbetarnas rättigheter, konstaterar Oliver Roethig på UNI:s hemsida.
Han efterlyser förslag från kommissionen som ser mer till arbetarnas och mindre till storföretagens intressen. Och han hoppas att mer uppmärksamhet ägnas åt servicesektorn.
– Den sociala pelaren måste ta fasta på att servicesektorn blivit allt viktigare. Den sysselsätter i dag 70 procent av Europas löntagare och genererar 70 procent av Europas BNP. Beslutsfattarna koncentrerar sig mest på högteknologiska exportföretag, men det är framför allt vi inom servicesektorn som utgör arbetsmarknaden, säger Oliver Roethig.

Även svenska LO har gjort ett inspel till den sociala pelaren och betonar framför allt tre saker: att svenska kollektivavtal ska gälla för allt arbete som utförs i Sverige, att det ska fogas ett socialt protokoll till EU:s fördrag och att grundläggande fackliga fri- och rättigheter inte ska underordnas EU:s ekonomiska friheter.