Tas de fackliga utbildningarna på allvar i dagens läge? Det frågar sig Thomas Ullström, som tror att fler skulle gå kurs om de bara fick frågan.

Det finns en stor brist i att våra medlemmar inte går utbildningar och speciellt de tvärfackliga utbildningarna. Varför? Är det inte lockande nog? Eller är det så enkelt att vi har blivit för bekväma? Eller kan det vara så enkelt att medlemmarna inte har fått frågan om att gå?
När jag pratar med medlemmar om de vill gå en utbildning och förklarar lite vad utbildningar ska innehålla så är det väldigt få som säger nej.
Nio av tio personer som jag pratar med säger att de gärna vill gå och blir glada över att få frågan. Många svarar att de trodde att endast de som är fackligt aktiva får gå.
Okunskap och dålig facklig närvaro på företag kan vara en anledning till detta.
Hur ska vi kunna bli starka och göra intryck och göra skillnad på arbetet om medlemmar inte har en grundutbildning om vad facket är? Hur ska medlemmar kunna påverka det fackliga när de inte har möjlighet att få kunskap och utbyte av idéer av varandra i en trygg miljö?

Att snappa upp nya medlemmar att gå en medlemsutbildning det första de gör när de blir medlemmar, att göra det som standard att samtidigt som man skriver in en ny medlem anmäla hen till en utbildning – så tror jag vi kan göra.
Om vi får de nya att snabbt gå en utbildning kan det också spridas till andra på arbetsplatsen som vill gå.

Vi behöver väcka ett intresse hos våra medlemmar att lära sig allt, för kunskap är makt!


Thomas Ullström,
avdelningsordförande Sandviken