Växjöbostäder beslutade för drygt ett år sedan att köpa all uteskötsel i stället för att fortsätta i egen regi. Fastighets försökte under en längre tid att stoppa beslutet.
Uppdraget gick till Peab, ett bygg- och anläggningsföretag med drygt 14 000 anställda, som även har drift och underhåll. Peab började sköta entreprenaduppdraget den 1 oktober i fjol då också samtliga 30 i Växjöbostäders trädgårdsgrupp gick över till att vara anställda av Peab. Fastighets och Peab är överens om att teckna ett kollektivavtal för dem men förhandlingen är ännu inte avslutad.
– Även när verksamheten flyttas från det ena företaget till det andra är det viktigt för oss på Fastighets att behålla avtalsrätten. Peab har liknande verksamhet i andra städer och har ambitioner att växa. Vi ska se över avtalsvillkoren även där, säger Jörgen Karlsson, Fastighets ombudsman i region Syd och fortsätter:
– För den enskilda medlemmen betyder kollektivavtalet att få behålla sina rättigheter och villkor enligt avtalet. De flesta som tidigare arbetade på Växjöbostäder har inte varit med om upphandlingar och har känt sig otrygga.

Markus Johansson är arbetsplatsombud för Fastighets medlemmar på Peab i Växjö. Han tycker att övergången till Peab har gått bra.
– Vi jobbar i ett företag som vill växa i Växjö. Det gör våra jobb tryggare. Den sista tiden på Växjöbostäder upplevde vi i trädgårdsgruppen att vi var för dyra och inte dög till. Jag har en känsla av att outsourca verksamheten handlade mer om en politisk ideologi än om kronor och ören, säger Markus Johansson.

En av de 30 som gått över till Peab är Per-Åke Tersmark. Han berättar om ändrade arbetsrutiner.
– Vi hjälps åt mer och har mer varierande arbetsuppgifter. Jag trivs med det, säger Per-Åke Tersmark.

Läs också
Växjöbostäder kör över facket
Nya förhandlingar om yttre skötsel i Växjö
Tvist om konsultens utredning i Växjö
Osäker framtid för trädgårdsskötsel i egen regi