Efter en extra bolagsstämma har Samhall fått ett utökat uppdrag av regeringen. Uppdraget handlar om att utöka antalet utvecklingsanställningar från 2 000 till 3 100 under år 2017.
Anställningsformen riktar sig till långtidsarbetslösa, i första hand personer under 30 år, och är utöver Samhalls kärnuppdrag som handlar om att ge jobb till funktionsnedsatta.

Enligt ett pressmeddelande får Samhall ett större uppdrag eftersom de tidigare lyckats bra med anställningsformen. Under de senaste åren har var tredje person som haft en utvecklingsanställning på Samhall gått vidare till ett annat arbete inom ett år.
– Det känns både kul och utmanande. Det utökade uppdraget är ett bevis på att vi lyckats väldigt bra under året som gått. Men det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka. Tvärtom så måste vi nu jobba ännu hårdare för att hitta bra och utvecklande jobb åt alla medarbetare, säger Samhalls vd, Monica Lingegård, i pressmeddelandet.

Utvecklingsanställningarna på Samhall har tidigare kritiserats av facken för att inte rikta sig till rätt personer och att inte ge tillräckligt mycket handledning.
I det nya kollektivavtalet, som gäller från 1 oktober, skärptes reglerna för de utvecklingsanställda. De ska garanteras utvecklingsinsatser på minst 25 procent och ensamarbete, nattarbete och övertid får inte förekomma.
Om de nya reglerna följs kommer utvecklingsanställningarna att bli bättre, säger Renée Lok, Fastighets arbetsplatsombud för Samhall i Dalarna.
– Det är bra att vi i det nya kollektivavtalet har bättre regler än tidigare. Men med det utökade antalet utvecklingsanställda kan det bli svårt för oss förtroendevalda att hinna följa upp att utvecklingsanställda inte jobbar ensamma eller övertid och att de verkligen får utbildning. Det är en svår uppgift att klara av redan i dag, säger Renée Lok.

Läs mer:
Nya löner och villkor för anställda på Samhall
Utvecklingsanställningar är knäckfråga på Samhall
Saknar handledning på Samhall