Huge Fastigheter AB står inför en förändring. Politikerna i Huddinge vill dela bolaget. De anställda har fått löften om att jobben inte ska påverkas, men det finns en oro.

Huge Fastigheter med 8 140 bostäder har drygt 250 anställda. Även kommunala lokaler som skolor, äldreboenden och idrottshallar ingår. Bolagets egen personal sköter bostäderna. Kommunens anställda tar hand om de kommunala lokalerna.
Förslaget, som kommunstyrelsen beräknas säga ja till i mitten av februari, innebär att det bildas två nya bolag. Huge bostäder AB ska ta över bostäderna, de kommersiella fastigheterna och lokala centrum. Resten ska flyttas över till Huddinge samhällsfastigheter AB.
Ledamöter i Fastighets klubbstyrelse har regelbundna samverkansmöten med företagsledningen om processen.
– Klubbstyrelsen följer utvecklingen noggrant. Ingenting om den nya organisationen är spikat ännu så det finns en naturlig oro för framtiden. Alla anställda ska bli erbjudna anställning i det nya bolaget och vår förhoppning är att det ska bli fler arbetstillfällen, säger Markus Gustafsson, vice ordförande för Fastighetsklubben.

Huge Fastigheter bekräftar att de anställda kommer att erbjudas anställning i det nya bostadsbolaget. Enligt Greger Nilsson, tillförordnad vd för Huge Fastigheter, är det inte aktuellt med uppsägningar.
– Vi har varit två bolag förut och nu ska det bli så igen, säger Greger Nilsson.

Efter kommunstyrelsens beslut ska kommunfullmäktige behandla förslaget i mars. Tanken är att delningen ska vara klar i slutet av 2017.