I slutet av förra året sa Ludvikahem upp det lokala arbetstidsavtalet. Det orsakade upprörda känslor bland de anställda.
– Vi hade inget arbetsplatsombud på den tiden så vi fick bristfällig information om planerna. Vi tycker att systemet med kortare arbetstid under sommarmånaderna fungerat bra. Dessutom var vi oroliga för att få färre lediga timmar i det nya systemet, säger Johan Noresund, arbetsplatsombud för Fastighets medlemmar på företaget.

Det lokala avtalet innebar att husvärdarnas och driftteknikernas ordinarie arbetstid var 07.00-16.30 en dag i veckan och 07.00-16.00 resten av veckan. Från maj till augusti tillämpades kortare arbetstid från tisdag till fredag då de slutade klockan 15.00. Dessutom var dagen före röd dag alltid en halv arbetsdag.

Arbetsgivaren har förhandlat med Fastighets och Vision om de nya arbetstiderna. Enligt det nya avtalet är arbetstiden för husvärdarna och driftteknikerna 07.00-16.00 varje dag året om. Företagets tjänstemän börjar och slutar en timme senare. En arbetstidsbank på 60 timmar per år har införts. Uttag från arbetstidsbanken ska ske i samråd med närmaste chef.
– Om arbetstidsbanken faller ut väl så att de flesta kan ta ut sina timmar som de vill, tror jag att det här är en bra lösning. Men jag hör att många är oroliga för att inte få gå hem tidigare under sommaren. Jag ska ta upp det på nästa möte med samverkansgruppen, säger Johan Noresund.

Fastighetsfolket har inte lyckats nå Ludvikahem för kommentarer.