Sven-Olof Berglaw sanerar efter en källarbrand. Det är fuktigt, varmt och bullrigt.

Sven-Olof Berglaw sanerar efter en källarbrand. Det är fuktigt, varmt och bullrigt.

På eftermiddagen den 29 december började det brinna i ett källarförråd i ett höghus i Huddinge, söder om Stockholm. Brandkåren var snabbt på plats och fick branden under kontroll.
Ett par veckor senare är det enda synliga tecknet på utsidan av fastigheten informationslappen om branden på porten.
 Nere i källaren är flera av spåren kvar. Brandlukten känns så fort man öppnar dörren till källaren.
Förrådet där branden började totalförstördes och platsen är täckt med tjock svart sot från golv till tak. Röken spred sig till hela källaren, vilket syns som en svart hinna över taket och på övre halvan av väggarna.

I källaren är det både varmt och fuktigt. Saneraren Sven-Olof Berglaw från Ocab jobbar med högtryckstvätt. Han rengör de svarta rökskadade betongväggarna och taket. Ju längre han använder högtryckstvätten, desto mer ånga bildas runt honom.
– Hur kan jag se vad jag gör? Man har ju röntgensyn. Jag skojar bara. Jag ser tillräckligt bra och jag jobbar systematiskt, tar en bit i taget, för att inte missa något. Jag har varit med om värre dimma än det här, säger han.

Brandsaneraren Sven-Olof Berglaw.

Vattnet är runt 60 grader varmt och blandas med alkaliskt medel för att lättare lösa upp sotet som lagt sig som en fet hinna på ytan.
För att inte bli blöt har han stövlar och ett regnställ som också tål kemikalier. Även hörselkåpor behövs i den här miljön med hög ljudnivå från högtryckstvätten och vattendammsugaren.
– Man är ingen robot som orkar gå med armarna uppåt hur länge som helst, säger Sven-Olof Berglaw, när han efter ett tag stänger av högtryckstvätten för en paus.
– Jag är noga med att inte jobba för länge åt gången. Vi jobbar i lag och turas alltid om med de olika arbetsuppgifterna för att det inte ska bli för tungt. Men om jag jobbat mycket med armarna ovanför huvudet så känns det. Jag kan vara lite mör ibland när jag kommer hem.
Det är inte bara vatten som rinner ned på pannan. Sven-Olof Berglaw berättar att han har 
lätt för att svettas.
– Jag har med mig tre t-tröjor som ombyte. Tidigare i dag hade jag även en collegetröja under regnstället. Den var dyngsur när jag bytte om före lunch, säger han.

Att borsta av förrådsväggarna är en del av jobbet.

När ångan lagt sig kan jobbet fortsätta. Förrådsväggar, gjorda av galler, rengörs med en borste som doppas i en hink med vatten och alkaliskt rengöringsmedel.
En del av källaren har sanerats klart. Och skillnaden är tydlig. Taket och väggarna, som tidigare var svarta av sot, är åter vita. Man kan inte se ett spår av branden.
– Jag tror att vi har lyckats sanera så pass bra att vi inte behöver spärrmåla. Men det kan behövas där branden startade, säger Sven-Olof Berglaw.
Att spärrmåla betyder att kapsla in missfärgningar som inte gått att sanera bort. Om man hoppar över spärrmålningen och målar på med en vanlig färg kommer den inte att hålla. Sotet blöder genom färgen för att använda fackspråk.

De senaste dagarna har Sven-Olof Berglaw arbetat ihop med extra personal som Ocab hyrt in från ett bemanningsföretag. Så här års får Ocab in flest brandsaneringsuppdrag. Det är under december och januari det är vanligast att människor glömmer att stänga av spisen eller släcka de levande ljusen hemma.
Om personalen från bemanningsföretaget är nyanställda får Sven-Olof Berglaw lära upp dem. Men de senaste dagarna har han arbetat tillsammans med några som jobbat tidigare och vet hur saneringen går till.
– För mig gör det inget. Om det är mer avancerade uppdrag jobbar vi alltid ihop med erfaren egen personal, säger han.

Sven-Olof Berglaw jobbar systematiskt för att få bort allt sot.

Att få se resultat på en gång är en av de bästa delarna i jobbet som brandsanerare, tycker Sven-Olof Berglaw. Han sanerar också efter lägenhets- eller villabränder, då saneringen ofta sker för hand. Brandskadade delar av hemmet rivs ner. Väggar, golv och tak tvättas från rök och sot. Ibland behöver väggarna göras betongrena, vilket innebär att allt sot slipas bort.
– Det händer att jag blir berörd av att jobba hemma hos folk som drabbats av en brand. Vi träffar inte dem som bor där, men jag tänker ofta på det som har hänt och hoppas att de som bor där har klarat sig, säger Sven-Olof Berglaw.
Sot- och rökskadade möbler, porslin, tavlor och annat lösöre plockas ofta ner för att tas om hand i Ocabs lokaler. Det finns flera metoder för luktsanering. Föremål kan ställas in i en kammare för ozonbehandling. Ozongas bryter ner de mikroorganismer som ger dålig lukt. Porslin diskas för hand.

Sven-Olof Berglaw trivs bra som sanerare. Han började på Ocab 2004 och jobbade innan dess i nio år med bland annat klottersanering. Ibland kan jobbet vara stressigt och tungt men Sven-Olof Berglaw tycker att han har en bra arbetsmiljö. Lönen är hyfsat bra. Han vill inte säga hur mycket han tjänar men berättar att alla anställda får en vinstutdelning om det går bra för företaget.
Vad är det som driver dig i jobbet?
– Jag vill hjälpa dem som drabbats av branden. Jag är noga av mig, jobbar systematiskt för att få bort allt sot. Jag vill rädda så mycket som jag kan, säger han.

 

Saneringsfakta

Metoder för luktsanering

  • Jonisering: Ett aggregat tar in den dåliga luften och slår sönder partiklarna med elektroniska joner. Aggregatet kan ställas in i en bostad under tiden folk bor kvar.
  • Foggning: Ett aggregat skapar torr rök som tränger in i porer och springor i de rökskadade materialen. Det är en snabbare metod än jonisering. Det måste ha gått minst åtta timmar efter en avslutad foggning innan man får gå in i det sanerade utrymmet.
  • Ozonbehandling: Ozongas behandlar och bryter ner de mikroorganismer som ger brandlukt.

Saneringsbranschen

Ocab är ett riksomfattande företag. Ocab i Stockholm AB har fyra kontor, varav
 ett är i Norsborg. Norsborgskontoret har utöver Sven-Olof Berglaw 14 sanerare.
Villkoren för saneringsarbete regleras i kollektivavtalet Almega Specialservice. Avtalets lägstalön är 21 450 kronor.
Arbetsgivarorganisationen Almegas medlemsföretag inom saneringsbranschen består av 142 företag med över 3 900 anställda.

Brandfakta

Under 2015 ryckte räddningstjänsten
ut på cirka 9 500 bränder i byggnader. Av dem var 5 415 bostadsbränder. Den vanligaste brandorsaken i flerbostadshus är köksspisar som inte stängts av och i småhus soteld i skorstenen.
De senaste tio åren har antalet döda i bränder varit i genomsnitt 110 personer per år.

Källa: Brandskyddsföreningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.