Isblästring innebär att i hög hastighet blåsa små ispellets mot en brandskadad yta. Metoden har funnits i cirka tio år, men det är under senare tid som flera företag börjat använda den i brandsanering, säger Peter Andersson på branschorganisationen Saneringsföretagens riksförbund.
Isblästring är
 ett miljövänligt alternativ utan kemikalier. Det orsakar inte vattenskador. Man jobbar inte med högt vattentryck. Det som blästras bort är lätt att samla ihop och dammsuga eller sopa upp.

Hur har brandsaneringen utvecklats genom åren?
– Användning av kemikalier har minskat. De farliga och skadliga kemikalierna är borta. För cirka femton år sedan användes fortfarande medel som var frätande, säger Peter Andersson.

Peter Andersson nämner också att handmaskiner, till exempel handslipmaskiner, har blivit bättre med mindre vibrationer. Andningsutrustningar är mer användarvänliga. De väger mindre och är lättare att andas i, säger han.
Det finns ett bredare urval av filter till masker som täcker halva ansiktet, halvmasker, och de som täcker hela ansiktet, helmasker. När urvalet var mindre använde sanerare ofta ett kompakt kombifilter som var till för båda stora och små partiklar.
Masker med kompakta kombifilter var tyngre och svårare att andas i.