Det är fortfarande inte klart om Fastighets eller Seko kommer att slås ihop. En delrapport om förbundens ekonomi och kostnader visar att det finns skillnader i till exempel försäkringslösningar. Nu ska ett förslag till ett nytt avgiftssystem tas fram.

I augusti i fjol tillsattes en arbetsgrupp som sett över Fastighets och Sekos intäkter, kostnader och avgiftssystem. Arbetsgruppens delrapport presenterades för förbundsstyrelserna i går, tisdag.
– Vi har fått en redovisning om respektive förbunds intäkter och kostnader. Det finns skillnader i till exempel försäkringslösningar. Seko har inte en generell och obligatorisk hemförsäkring som vi i Fastighets. I stället har Seko det för vissa av sina grupper, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson.

Nästa steg blir att ta fram ett förslag till nytt avgiftssystem och att identifiera potentiella synergieffekter.
– Avgiftsfrågan är en knäckfråga. När den är på plats kan vi börja med förankringsprocessen och utreda de övriga områden som behöver utredas, säger Magnus Pettersson.
Någon tidsplan för arbetet finns ännu inte.
– Arbetsgruppen ska få tänka fritt. Vår gemensamma uppfattning är att den här processen måste få ske i lugn och ro, säger Magnus Pettersson.

Det var för drygt ett år sedan, januari 2016, som styrelserna för Fastighets och Seko beslutade att utreda om de ska gå ihop. Efter en förstudie som gjordes av Hans Öhlund, Fastighets tidigare förbundsordförande, kom förbunden fram till att gå vidare med förslaget att bilda ett gemensamt förbund.
Målet med att skapa ett större fackförbund är att bli starkare ekonomiskt, ge bättre service och kunna utöva större påverkan. Tillsammans har de två förbunden närmare 150 000 medlemmar.

Ett slutgiltigt beslut om samgående måste fattas av respektive förbunds kongress. Fastighets nästa ordinarie kongress är 2018.

Läs mer
Närmare ett storförbund mellan Seko och Fastighets
Fastighets och Seko tar beslut om storfack i höst
”Viktigast som medlem att kunna påverka”
Fastighets + Seko = sant?