Efter klockan 16.00 jobbar kvinnor utan lön.

16:00. Det är det nya klockslaget för när kvinnor fortsätter att arbeta utan lön. Lönegapet mellan kvinnor och män är 12,5 procent. Baserat på en arbetsdag mellan klockan 08.00 och 17.00 innebär det att män får betalt hela dagen, men kvinnor jobbar gratis efter kl. 16:00. För ett år sedan var klockslaget 15:57.
16.00-rörelsen” har i dag haft en manifestation på Sergels torg i Stockholm för att uppmärksamma det nya klockslaget.
– Vi har väldig mycket kvar att göra och jag är beredd att göra min del. Men de tre minuterna värmer. Det visar att de lönar sig att ha den här ilskan och jobba för mer jämställda löner, sa jämställdhetsminister Åsa Regnér, som talade på torget.

Fastighets har också anslutit sig till ”16.00-rörelsen” med kravet att även kvinnor ska ha lön hela arbetsdagen.
– Självklart ska vi ha jämställda löner. Om vi fortsätter med den här takten kommer det att ta 33 år innan vi har nått målet. Det är en alldeles för långsam takt. Jag hoppas att årets avtalsrörelse med LO-samordningen gynnar låglönegrupper som ofta är kvinnodominerande, sa Ewa Edström, ombudsman på Fastighets och förbundets representant i ”16.00-rörelsen”.

Samtidigt som löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskat en aning är inkomstskillnaden mellan en vanlig löntagare och makteliten i samhället den största sedan 1950. Det visar LO:s årliga rapport om inkomstutvecklingen för toppen av dem som har makten i det svenska samhället.

Makteliten består av cirka 200 personer med höga positioner inom viktiga samhällsområden som näringsliv, politik och ekonomi. Gruppens genomsnittliga inkomst före skatt under 2015 motsvarar 18,7 industriarbetarlöner. Utöver inkomst för arbete räknas även inkomster från kapital och näringsverksamhet in i maktelitens inkomst. Medan en genomsnittlig industriarbetare tjänade 29 022 kronor i månaden hade de med de högsta positionerna en genomsnittlig månadslön på 542 046 kronor under 2015.
– Sverige är det land i OECD där klyftorna växer snabbast. Enligt OECD skulle Sverige haft högre tillväxt om vi inte hade haft det ökade gapet. Det viktigaste incitamentet att göra något åt detta är att det är skadligt för Sveriges tillväxtpotential. Inget gynnas av ojämlika förhållanden, sa LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson på presskonferensen.

Fakta. ”16.00-rörelsen” består av 37 organisationer som är partipolitiska kvinnoförbund, fackförbund och kvinnorörelsens organisationer. Sedan rörelsen bildades för fem år sedan har klockslaget flyttats fram från klockan 15.51 till klockan 16:00.

Läs också
Inkomstklyftorna ökar