Fastighetsavtalen och specialservice står först på tur när årets avtalsrörelse drar i gång. Snart ska Fastighets och arbetsgivarna växla avtalskrav. Lön, beredskap och höjt semesterdagstillägg är några av de viktiga frågorna.

Fastighets ska byta avtalskrav med arbetsgivarorganisationerna på fastighetssidan, Almega och Fastigo, i slutet av februari respektive början av mars. Därefter drar förhandlingarna 
i gång och den sista mars går de två stora fastighetsavtalen ut.

För fastighetsteknikerna på det privata bostadsbolaget Rikshem i Uppsala är lönen den viktigaste frågan, och särskilt hur den fördelas.
– Det har inte funkat så bra med fördelningen av potten i de lokala löneförhandlingarna. Det kan vara ett bra system i en organisation där cheferna har inblick i varje individs arbete, men det är svårt för våra chefer när vi har ett så fritt jobb, säger Daniel Hellberg.
De har tidigare haft ett lönesystem med kriterier och värdering på en tregradig skala. Till det här året har de förhandlat fram ett nytt system med fler nivåer.
– Rikshem jobbar väldigt annorlunda jämfört med andra fastighetsbolag. Vi fastighetstekniker har helheten, vi både sköter drift och är fastighetsvärdar. Vi diskuterar ofta kompetensen och var vi ligger i jämförelse med andra bolag, säger Daniel Hellberg.

På avtalsrådskonferensen i november lyfte ombuden på fastighetssidan fram önskningar om lön som är mer lika för alla anställda och med mindre individuell fördelning. Det är något som Daniel Hellberg och hans kolleger ställer sig bakom.
– Vi tycker att det ska vara mer generellt och mindre pott, säger klubbordförande Veronica Persson.
– Det blir inte lika orättvist om det är generellt. Samtidigt tycker jag att det ska finnas lite möjlighet till löneutveckling för dem som kan yrket bra, tillägger hon.

Förra året kom fack och arbetsgivare överens om att hälften av löneökningen ska vara generell och fördelas lika på alla, medan hälften blir en pott som kan fördelas olika bland de anställda i arbetsgruppen.
Och Joakim Oscarsson, Fastighets avtalsansvarige ombudsman, tror inte att det kommer att bli en av de avgörande frågorna i årets avtalsrörelse.
– Vi vet att arbetsgivaren vill kunna fördela så stor del som möjligt medan vi vill ha så mycket generellt som möjligt. I förra avtalsrörelsen nådde vi en medelväg som jag tror kommer ligga kvar. Men det är avtalsdelegationen och förbundsstyrelsen som har det avgörande ordet om vad de vill ha med, säger han.

Han lyfter i stället fram frågan om beredskapstid för fastighetsskötare.
– Vi ska se över paragraferna och se vilka förändringar och förbättringar man kan göra för att bättre kombinera arbete och privatliv, säger han.
En annan önskan som representanterna på fastighetssidan lyfte under avtalsrådskonferens var höjt semester­ dagstillägg.
– Det kommer att vara ett yrkande och det är en av de prioriterade frågorna, men hur långt vi är beredda att gå för det är en förhandlingsfråga, säger Joakim Oscarsson.

Stefan Lennström, som är förhandlingsansvarig för Almega fastighetsarbetsgivarna, kan inte säga något om vad de kommer att lämna för yrkanden.
– Det är en demokratisk process och det har inte fattats något beslut om kraven ännu så jag vill inte uttala mig om det. Vi följer de riktlinjer som Svenskt Näringsliv och Almega tar fram, säger han.

Almega liksom Fastigo inväntar resultatet av förhandlingarna inom industrin för att se vad de landar på innan förhandlingarna drar i gång.
– Det är dock ingen hemlighet att vi, i likhet med andra arbetsgivarorganisationer, vill se en större individuell fördelning av lönerna, säger Fastigos förhandlingschef Charlotta Stensson på organisationens hemsida.

Dessa avtal går ut den 31 mars

  • Fastighetsavtalet med Fastigo. Gäller kommunala och kooperativa bostadsföretag, men också privata bostadsföretag och fastighetsentreprenörer.
  • Almega fastighetsarbetsgivarna. För anställda i privata fastighets­ och entreprenadföretag.
  • Specialserviceavtalet med Almega saneringsföretagen. Gäller anställda som jobbar med särskilda rengörings­, sanerings-­ och underhållsarbeten.

Så här ser förhandlingsgången ut

  • De centrala kollektivavtalen bestämmer löner och arbetsvillkor för en hel bransch. Avtalen förhandlas fram av fack och arbetsgivarorganisationer.
  • Den individuella delen av lönen fördelas därefter mellan dig och dina kolleger 
i förhandling med din arbetsgivare.
  • Arbetsgivare kan även skjuta till extra pengar utöver det som bestäms i kollektivavtalet. Det kallas för löneglidning.

De här förhandlar

  • Fastighetsavtalen: 
Curt Öhrström, Mikael Norén, Timo Närhi, Camilla Claesson, Olga Back, Emil Isenheim, Beatrice Blisserpont och Ann-­Katrin Ene­blom.
  • Specialserviceavtalet: Anna­-Carin Liminka, Tommy Holmbom, Ulf Larsson och Erika Sundvall.