Mellan Fastighets och Kommunal finns en överenskommelse som säger att om en städare större del­en av sin arbetstid städ­ar åt en kommun är det Kommunals avtal som gäller. Och omvänt, om mesta arbetstiden används till att städa privat är det Fastighets avtal som gäller.

Det här leder enligt Fastighets till att före­tag lägger scheman så att mesta tiden ska vara kommunal städning.
– Företagen gör så här för att Kommunals avtal är billigare för dem, säger Fastighets ombudsman Ewa Edström.
Hon menar att detta är baksidan av att flera fackförbund har avtal inom samma bransch.
– Min personliga uppfattning är att det vore bättre om ett fackförbund hade alla medlemmar i en bransch för att undvika avtalsshopping. Jag tycker att det är helt galet som det är nu, det är ingen bra lösning, säger hon.

Avtalen har styrkor och svagheter. Vi har satt en stjärna på de avtal som är mer förmånliga för arbetstagaren, på område efter område. Klicka på tabellen för att få upp en pdf med en mer utförlig beskrivning av villkoren.

stjarntabell510

Fotnot: Stjärnmärkningen är ofta en sammanvägning av flera olika faktorer. Det betyder att villkoren inte alltid är de bästa för varje individ i varje situation.

En undersökning som Kommunalarbetaren har gjort visar att 63 procent av de kommuner som upphandlar ställer krav på kollektivavtalsliknande villkor för personalen. Det hindrar inte att det kan bli sämre villkor eftersom avtalen ser så olika ut.
I till exempel Alingsås fick kommunens städare gå över till ett privat städbolag med färre semesterdagar. De fick behålla den längre semestern, som de hade i kommunen, i ett år. Senare blev städarna av med jobbet när Samhall tog över städningen. Några av städarna tvingades med hot om avstängning från a-kassan börja jobba på Samhall vilket innebar sämre lön.

Fack och arbetsgivare är kritiska till att många kommuner låter lägsta pris avgöra vid upphandling. Inte sällan gynnar det anbudsgivare som saknar kollektivavtal.
Marcus Lindström, branschansvarig på Almega, menar att det bland annat beror på avtalsdjungeln, att avtalen är så olika att de som upphandlar inte kan eller orkar sätta sig in i vilka personalvillkor som bör gälla, trots krav om kollektivavtalsliknande villkor.
– Då blir det enklare att låta lägsta pris avgöra, för att slippa risken att göra fel som kan leda till att upphandlingen överklagas, säger han.

Alternativet kan vara ett gemensamt avtal som underlättar när de som upphandlar ska ställa krav om vilka villkor som ska gälla. Fastighets, Kommunal och Almega diskuterar den lösningen för städning som utförs av privata bolag. Avtalet skulle kunna förhindra sänkta löner vid upphandling.

Det nya avtalet kallas FM-avtalet (Facility Management). Tanken är att avtalet ska bli ett gemensamt branschavtal för städning, hemservice, fastighetsskötsel, fönsterputsning och sanering.
Initiativet kommer från Almega som tycker att avtalsgränserna inte passar deras medlemsföretag, som alltmer börjar bedriva kombinationer av olika verksamheter inom olika områden, som till exempel städning och fastighetsskötsel eller städning, hemservice och fönsterputsning.
– Det är också ett problem att vissa avtal har vi med Fastighets och vissa med Kommunal. Det kan vara svårt att veta vilket avtal som ska gälla när våra medlemsföretag lägger anbud, säger Marcus Lindström, branschansvarig på Almega.

För arbetsgivarna är vinsten att det blir administrativt enklare om personal kan utföra alla arbetsuppgifter inom ramen för samma avtal och villkor. Det blir även enklare vid uppsägning om all personal ingår i samma turordningskrets.
Marcus Lindström ser även fördelar för personalen.
– Ett städkontrakt är ofta på 2–3 år. FM-kontrakt kan vara upp till 7 år. Det ger större trygghet för personalen. Jag tror det kan bli lättare att erbjuda tillsvidareanställning och heltid. Det kan också vara lättare att undvika delade turer om arbetsuppgift­erna rör sig över flera avtalsområden.

Kommunal är intresserat av att skapa ett gemensamt FM-avtal. Lars Fischer, ombudsman i Kommunal, utgår då från att inget förbund ska behöva gå med på några försämringar i nuvarande avtal. Han ser bara fördelar med att Kommunal kommer upp i samma nivåer som Fastighets när det gäller löner och tillägg.
– Jag tycker att vi har fått signaler från Almega om att de förstår att det är nödvändigt om vi ska enas om ett FM-avtal.

Fastighets är mer tveksamma. De befarar att det snarare handlar om att förbundet ska tvingas sänka sina avtal till Kommunals lönenivåer. Därför vill Fastighets hellre att ett FM-avtal blir ett komplement till nuvarande avtal.
– Jag tror ju inte att arbetsgivarsidan vill göra detta för att höja löner. Men vi är alltid intresserade så länge som det gynnar våra medlemmar, säger Joakim Oscarsson, ombudsman i Fastighets.
Almega vill inte lova något i förskott. Marcus Lindström säger att det inte kan bli något avtal som bara innehåller de bästa villkoren, som facken önskar, eller ett avtal med de sämsta villkoren, som arbetsgivare kan önska.

Fastighets Serviceentreprenadavtal med Almega löper ut den 31 maj i år. Kommunals Serviceentreprenadavtal med Almega löper ut den 31 augusti.
Lars Fischer är hoppfull om att ett nytt avtal skulle kunna vara klart till dess om Fastighets går med att öka tempot i samtalen med Almega.
– Vi och Fastighets borde stå på samma barrikad, säger han.
Joakim Oscarsson tror dock att det är en lång resa kvar innan det eventuellt kan bli ett FM-avtal.
– Det är ju komplicerat med olika värden i avtalen, som löner. Hur harmoniserar man det i så fall. Det är inte helt lätt, säger han.

Detta är ett samarbete mellan tidningarna Fastighetsfolket och Kommunalarbetaren.

Vem gäller avtalen för?

Var du städar avgör vilket förbund som tecknar avtalet, Kommunal eller Fastighets.
All offentlig verksamhet som finansieras av skattemedel tillhör Kommunal medan all privat verksamhet tillhör Fastighets.
Fastighets och Kommunal har kommit överens om att det avtal där man jobbar mest ska gälla.

Fastighets Almega (Serviceentreprenad) gäller anställda i privata städföretag.
Kommunal Almega (Serviceentreprenad) gäller anställda i privata städföretag.
Fastighets Fastigo gäller anställda i bostadsbolag.
Kommunal Fastigo gäller anställda i kommunala bostadsbolag.
Kommunal SKL gäller anställda i kommun eller landsting.
Samhall gäller anställda på Samhall.