MKB i Malmö fokuserade i fjol sitt diskrimineringsarbete
på hbtq-frågor. Nu kommer bostadsbolaget att bli certifierat av RFSL.

webb-Karin_SvenssonMKBVarför fokus på hbtq-frågor?
– Det var ing
en särskild hän
delse, men vi
 hade sagt att vi
 ville skaffa oss
 mer kunskap 
om diskrimineringsfrågor. Sedan föreslog en medarbetare på kundtjänst att vi skulle certifiera oss och bli först i fastighetsbranschen. Så det kändes roligt. Alla anställda har fått en 20-timmars utbildning, säger Karin Svensson, HR-chef på MKB.

Hur var reaktionerna hos personalen?
– Det finns alltid olika uppfattningar, men sammanfattningsvis har de flesta tyckt att det varit lärorikt. I mars går vi vidare med en inspirationsverkstad där vi alla diskuterar dilemman i vardagen utifrån bland annat hbtq-rättigheter.

Vad är ditt tips mot diskriminering?
– Att alla får samma utbildning är viktigt, det blir ett kitt. Att vara lyhörd och plocka upp idéer från personalen. Om man ska bilda en arbetsgrupp är det bra att inte bara få med de redan engagerade, de som tycker samma sak och pratar mycket.

Fotnot: RFSL är Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.