Rätten att inte bli missgynnad eller kränkt på jobbet stärktes när diskrimineringslagen ändrades från den 1 januari. För att en kränkning ska ses som en diskriminering enligt lagen ska den ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Klicka på bilden för att se den större. Illustration: Erica Jacobson

En nyhet i lagen är att det nu krävs aktiva åtgärder av arbetsgivaren för att förebygga diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunderna. Från och med i år ska också lönekartläggningar göras varje år.
Arbetsgivare måste dokumentera sitt arbete och ta fram rutiner för att förhindra trakasserier. De måste också främja en jämn könsfördelning på ledande positioner.

Att jobba mot diskriminering på arbetsplatserna är viktigt av flera orsaker. Det anser HR-chefen på det kommunala bostadsbolaget MKB i Malmö:
– Vi har som mål att vara en inkluderande och passionerad arbetsplats där alla ska kunna vara sig själva, förutsatt att det inte går ut över någon annan. Med det målet blir diskrimineringsarbetet en grundsten och något vi ständigt håller på med, både med utbildning och att utveckla policy och planera, säger HR-chef Karin Svensson.
– Många som söker jobb värderar arbetsgivaren utifrån om man tar ett socialt ansvar och arbetar med mångfaldsfrågor. För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att jobba med de här frågorna.
MKB har sedan flera år en grupp som ska arbeta för jämställdhet och mångfald. Där ingår personer från olika personalkategorier, husvärdar, tjänstemän och företrädare för ledningen. Gruppen planerar för utbildningar, workshoppar och att ta fram handlingsplaner och policy.

Kommer ni att arbeta annorlunda utifrån lagändringarna?
– Nu kommer vi förstås att göra lönekartläggningar varje år. Vi har tidigare gjort en lönekartläggning ”light” de två år som
 vi inte gjort hela kartläggningen, där facket och en extern konsult varit med.

Hur påverkas ni av kravet om alla diskrimineringsgrunderna?
– Vi har i och för sig arbetat så tidigare, bland annat gjorde vi i fjol en jättestor utbildningsinsats med huvudfokus på hbtq-frågor.
– I år kommer vi att särskilt arbeta för att vara en arbetsplats för alla åldrar. Vi har fått signaler om att vi till exempel inte är jättebra på att fånga upp kunskaper och erfarenheter av dem som snart ska gå i pension, säger Karin Svensson på MKB.

Det här kan du göra

  • Ta hjälp av facket
    Du som är med i facket kan få hjälp därifrån. Facket har rätt att företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden 
och om medlemmar blivit missgynnade i samband med föräldraledighet.
  • Anmäl så fort som möjligt
    Diskrimineringsombudsmannen driver vissa ärenden till domstol. För att inte fallet ska preskriberas gäller att anmäla snabbt, för ärenden om arbetslivet gäller normalt några månader.
  • Du kan anmäla själv
    Om kränkningen inte har med jobbet att göra kan du också göra en egen anmälan till DO. Den kan göras på alla språk.