webb-Emil-Isenheim_SLVad är ditt uppdrag?
– Jag ska bygga upp strukturen, i dag finns inte någon sådan. Det har funnits ungdomssamordnare i förbundet tidigare men av olika anledningar har det varit ett glapp. Nu tar vi nya tag.

Vilka är målsättningarna?
– Första målsättningen är att hitta personer till de regionala ungdomskommittéerna i alla tio LO-distrikt. Tanken är att de ska ha koll på avdelningarna som tillhör det distriktet. Under 2017 ska vi också se till att göra ett riktigt bra ”Facket på sommarjobbet” och vara ute på arbetsplatser så att ungdomar kan möta ungdomar. Under nästa år är målet att få in så många som möjligt av dem vi har träffat under 2017 i klubb- och avdelningsverksamhet. Dessutom vill vi ha bättre representation av ungdomar på kongressen än det var på senaste förbundsmötet.

Hur ser förutsättningarna ut?
– Förutsättningarna finns men man får inte tro att det är en persons jobb, det handlar om att jobba tillsammans. Jag kan inte göra något själv, utan ska vara spindeln i nätet.
Det måste vara ett löpande arbete för att hålla ungdomsarbetet levande. Det är ju så med ungdomar att de blir äldre, dessutom är det många som byter jobb och försvinner till annat så det måste hela tiden finnas en återväxt.

Vilka ungdomsfrågor tycker du är viktigast att driva i förbundet?
– För städarna är det bland annat frågan om delade turer, det kan drabba alla städare men det är en stridsfråga för ungdomar. Annars handlar det till exempel om att få mer inflytande i själva förbundet. Enligt förbundet ska ungdomsverksamheten genomsyra all verksamhet men det är väldigt luddigt, nu höjer vi ribban. Vi har ett bra driv och jag är taggad, gubbarna får se upp.