Du har jobbat på samma heltidsjobb i flera år. Trivs bra. Det har anställts nya trevliga kolleger efter dig och arbetet flyter fint. Men det börjar gå knackigt för företaget. Och plötsligt står du med ett ”erbjudande” om att gå ned i tid. Göra samma arbetsuppgifter men bara jobba säg 60 procent. Tackar du nej blir du uppsagd. Samma gäller för flera av kollegerna, men det är lite olika hur mycket deras veckoarbetstid kortas ned.
Vad skulle du säga om du ställdes inför ett sådant faktum? Att plötsligt få din månadsinkomst kraftigt reducerad, eller att helt enkelt tvingas söka ett annat heltidsjobb för att få ekonomin att gå ihop.

Det är detta hyvling handlar om. Arbetsgivarna har genom en dom 
i Arbetsdomstolen, AD, fått rätt att inte följa lagen om anställningsskydd vid neddragningar. Att inte följa turordningen med sist in först ut, utan att skära ned på timmar lite här och där som det behagar. Det är ett fult sätt att runda las, men tillåtet.
Smidigt för arbetsgivaren, då kan man precisionsbemanna ett gäng deltidare på morgnar, kvällar eller andra arbetstoppar.
Inte så skönt för de anställda. Lätt att misstänka att det blir godtycket som avgör vem som får mest timmar. Otryggheten sprider sig.
Tanken bakom AD­-domen är någonstans att det skulle vara bättre att många ändå har lite jobb än att några blir uppsagda och står arbetslösa. Problemet är att kunna försörja sig, och med en deltidslön är det knapert.

Det här hände städaren Anette Dahlberg och flera av hennes kolleger på städföretaget ISS i Sollefteå. Hon blev ”erbjuden” att gå från en heltidstjänst till 64 procent. Det innebar ett alldeles för stort ekonomiskt avbräck och hon sa nej. I stället blev hon uppsagd.
Arbetsgivarsidan hävdar att facket överdriver förekomsten av hyvling. Ändå händer detta i flera fackförbund. Många personer är berörda. Luckan i las behöver helt enkelt täppas till. Tryggheten måste krävas tillbaka.

För övrigt tycker jag att …

… det måste vara schysta villkor för beredskapstjänst. Att förena fritid och familj med att stå till förfogande för arbetsgivaren kan vara svårt, men måste gå att lösa. Riskerna för att bli stressad eller skadad genom att ständigt vara tillgänglig måste också belysas. Det här är en viktig fråga i avtalsrörelsen på fastighetsavtalen.