Lägst bud vinner ofta i städupphandlingar.
 Men borde inte den som upphandlar reagera och granska offerterna? Upphandlarna borde ta större ansvar för städarnas arbetsmiljö, tycker Katrin Andersson.

En städare ska utföra sina arbetsuppgifter snabbt och effektivt varje dag. Ska helst utföra sina uppgifter utan att synas. Får oftast bara höra om den inte utfört en uppgift på rätt sätt.
De offentliga upphandlingarna gör att den som lägger lägst bud vinner, vilket gör att den som ska utföra jobbet får mindre och mindre tid för att utföra samma jobb. Detta är ohållbart. Vem tänker på arbetsmiljön för städarna?
Arbetsgivarna lägger ett lågt bud
 för att få uppdraget. Borde inte den som begärt uppdraget reagera? Fundera om det är möjligt att de kan utföra tjänsten så att arbetstagarna har en godtagbar arbetsbelastning och rätt arbetsvillkor?

Jag tycker att även detta skulle ingå i upphandlingen: Att granska om arbetsgivaren har kollektivavtal.
Det borde göras en arbetsplan hur arbetsuppgifterna ska utföras och på vilken tid, så att upphandlaren kan kolla om detta är rimligt. För de har ett ansvar när det gäller arbetsmiljön även om de ”bara” hyr in tjänsten.

Katrin Andersson