Att argumentera med sin arbetsgivare på jobbet kan vara tufft. Tankesmedjan Katalys har börjat med en ny argumentsamling som hjälp till gräsrötter för att våga ta debatten och öka motståndskraften mot propaganda. En av de första handlar om hyvling av arbetstid.

Tankesmedjan Katalys har börjat med korta argumentsamlingar som ett komplement till sina rapporter. De består av fakta, argument och analyser i aktuella fackliga och politiska ämnen.
– När vi har varit ute på fackliga och politiska utbildningar om våra rapporter har vi ofta fått höra att det finns ett behov av korta, enkla och sammanfattande argument och fakta, säger Enna Gerin på Katalys.

Först ut var en kortversion av argument mot vinster i välfärden som lanserades i förra veckan. Senare under den här veckan släpps materialet om hyvling, ett högt prioriterat ämne i avtalsrörelsen och som även Fastighets medlemmar drabbats av. Att stå emot arbetsgivaren som erbjuder sänkt arbetstid som den enda lösningen när företaget tappat kontrakt är att ställas inför en svår situation. Katalys vill ge argument så att anställda vågar ta diskussionerna på fältet.
– Hyvlingen har förödande konsekvenser för arbetstagarna. Den som redan har låg lön och svårt att få ihop ekonomin kan efter att arbetsgivaren hyvlat tjänsten inte leva på sin deltidslön, säger Enna Gerin.

I samhällsdebatter cirkulerar många motstridiga uppgifter. ”Alternativa fakta” och fejkade nyheter har uppmärksammats. Kan man lita på era fakta?
– Vi publicerar inget som inte är sakligt eller som inte är underbyggt. Vi tar fram fakta, är sakliga och uppger våra källor, säger Enna Gerin.
– Vi drar också slutsatser av fakta och gör så klart även en vänsteranalys av det som vi skriver om, säger hon.

Kommande argumentsamlingar ska bland annat att handla om förslaget om bankskatt och det tyska socialdemokratiska partiet SPD:s politik och det tyska valet till den parlamentariska församlingen, förbundsdagen.
Målsättningen är att ge ut mellan tio och tjugo argumentsamlingar per år. Argumentsamlingarna är gratis och kan fås via hemsidan www.katalys.org.

Fakta

Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Det startades på initiativ av 6F som består av Fastighets, Byggnads, Elektrikerna, Målarna och Seko.

Hyvling innebär att arbetsgivare minskar arbetstiden för flera anställda vid neddragningar i stället för att säga upp i turordning på grund av arbetsbrist enligt lagen om anställningsskydd.