Teknikutvecklingen medför risker för städare i form av övervakning och robotar som tar över jobben. Det här är en global utveckling som facket behöver ta tag i internationellt. 

Robotar som tar över, ökad övervakning på jobbet, sämre arbetstider och otryggare anställningar.
Det är några av de förändringar som slår mot städbranschens anställda – inte bara i Sverige. Tvärtom är detta en global trend.
webb-ewaNyligen diskuterades dessa förändringar på ett internationellt fackligt möte med UNI Europa Property Services i Madrid, där Fastighets ombudsman Ewa Edström deltog.
– Den tekniska utvecklingen pågår överallt. Därför är det så viktigt att vi samlas över gränserna för att diskutera hur vi på bästa sätt ska kunna tillvarata de anställdas intressen, säger Ewa Edström.

På UNI-mötet framträdde den brittiska författaren Guy Standing som skrivit den uppmärksammade boken Prekariatet där han varnar för utvecklingen mot allt fler tillfälliga och otrygga jobb.
– Det var oerhört inspirerande att lyssna på honom, säger Ewa Edström.
Hon får medhåll av Camilla Claesson, klubbordförande på Familjebostäder i Göteborg, och Fastighets ombudsman Torbjörn Jonsson – ansvarig för internationella frågor, som båda var med i Madrid.
webb_CamillaCamilla Claesson känner sig upplyft efter mötet med fackliga kolleger från andra länder.
– Det gav väldigt mycket. Man förstår hur stort och viktigt det är med facklig kamp. Samtidigt känner jag en stolthet över vad vi har uppnått i Sverige. Vi ska vara glada att vi har kollektivavtal. Jag träffade kolleger som inte fått löneökning på tolv år och som tvingas strejka för att förbättra sina villkor, säger hon.

Torbjörn Jonsson noterade även en viss självkritik från den fackliga sidan.
– Vi har haft en förmåga att skylla på andra när vi inte har nått framgång. Nu märkte jag en tendens till att se mer till oss själva, hur vi kan förändra vårt sätt att arbeta för att få ökad styrka, säger han.
Ett exempel är att bli bättre på att underbygga sina krav, till exempel genom att hänvisa till eller initiera forskning som stödjer den fackliga tesen.

Faktaruta

UNI betyder Union Network International och är den globala fackinternationalen för tjänstesektorn.
UNI Europa Property Services är sektionen för städ- och väktartjänster i Europa.