Färre arbetare är med i facket, men för Fastighets är medlemsutvecklingen nu på väg uppåt. Det visar ny statistik.

webb-JarmoFastighets har enligt sin senaste månadsstatistik lyckats med målsättningen att komma över 30 000 medlemmar. Det aktuella antalet är 30 138. Det finns potential att bli betydligt fler, säger Jarmo Kusmin, förbundets organiseringsansvarige ombudsman.
– Tusentals människor, som ännu inte är medlemmar, jobbar i våra branscher. Vi har fler att värva i städbranschen än i fastighetsbranschen. Men därmed inte sagt att det inte finns många att värva även där, säger Jarmo Kusmin.

Vad är Fastighets nya målsättning?
– Vi ska fokusera på medlemsvärvning och fortsätta växa. Vi har ännu inget nytt mål men vi arbetar på många olika sätt för att bli fler. Till exempel har förbundet anställt fem nya organiseringsombudsmän som ska jobba med att öka den fackliga aktiviteten på arbetsplatserna vilket ska öka intresset för att gå med i facket, säger Jarmo Kusmin.

Fastighets, som andra fackförbund, minskade rejält efter 2006 när alliansregeringen höjde avgiften till arbetslöshetskassorna kraftigt.
Vid årsskiftet 2005-2006 hade Fastighets 39 243 medlemmar. Två år senare hade förbundet tappat nästan 4 000.

Enligt en ny studie vid Lunds universitet var 62 procent av alla arbetare medlemmar i facket i fjol jämfört med 63 procent året innan. Det innebär att organisationsgraden, som började gå ner på allvar efter 2006, har fortsatt att minska något.
För tjänstemän var anslutningsgraden till facket i stället oförändrad och låg på 74 procent. Så har det sett ut under de senaste tre åren. Att det är mer vanligt bland tjänstemän än arbetare att tillhöra facket är en unik utveckling i Sverige och ett faktum sedan 2008, skriver rapportförfattaren.

Fler av arbetarna i offentlig sektor än i privat sektor är medlemmar. Men anslutningsgraden i offentlig sektor har sjunkit på ett år från 77 till 74 procent. Inom privat sektor har den i stället varit oförändrad med 59 procent.
Studien visar också att runt 48 procent av arbetarna inom privat städsektor var fackligt anslutna under förra året. Så har det sett ut sedan 2013.
– Det förefaller inte osannolikt att hälften av städarna på våra arbetsplatser inte är medlemmar, säger Jarmo Kusmin på Fastighets.

Studien vid Lunds Universitet heter ”Kollektivtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund”. Den är framtagen av Anders Kjellberg, professor i sociologi, och finns att ladda ner på www.lu.se.