Ett av avtalskraven som lämnats till arbetsgivarna gäller så kallat erfarenhetstillägg. Det kan jämföras med den typ av branschvanetillägg som finns på bland annat städavtalet. I det här fallet vill Fastighets att alla som jobbat minst två år i yrket ska ha en lön som är minst 580 kronor högre än den lägsta nyanställningslönen.
– Det här är en satsning för att få upp löner för trappstädare och lokalvårdare som ligger mycket lägre än exempelvis fastighetsskötare, även om de jobbat länge, säger Joakim Oscarsson, avtalsansvarig på Fastighets.

Han förklarar att arbetsgivarna många gånger vill ta från potten för att minska löneskillnaderna.
– Det innebär att alla är med och betalar för att jämna ut felaktiga löneskillnader och det är ett feltänk. Det är en viktig signal att öppna den här diskussionen, säger han.

Beredskap är en annan fråga som Fastighets vill prioritera. Kravet är att arbetstagare som haft beredskap sju dagar i sträck ska ha rätt till ytterligare fyra timmars ledighet utan löneavdrag i samband med nästa veckovila.
– Vi hoppas hitta någon form av kombination där man både kan få tid att vara ledig och vara med sin familj och samtidigt kunna vara lojal mot arbetsgivaren, säger Joakim Oscarsson.

Andra krav är att all handledning ska ge handledartillägg och att den som fyller 50 år på en vardag ska få vara ledig den dagen. Dessutom kräver Fastighets att den som vill pröva ett annat arbete ska ha rätt till sex månaders tjänstledighet för detta.

Utöver kraven som gäller just de här avtalen finns flera yrkanden som kommer att vara lika för alla Fastighets kollektivavtal. Det gäller dels de LO-gemensamma kraven om löneökningar på 2,8 procent, eller 672 kronor för dem som tjänar under 24 000 kronor. Dels förbundets krav om att höja lägstalönerna med motsvarande värde och att alla ersättningar i avtalen, inklusive lägsta semesterlön, ska höjas med 2,8 procent.
Grunden är att avtalet ska gälla ett år.

– I och med att det har varit en kort avtalsperiod är det inte några stora överraskningar i yrkandena från Fastighets sida och vi har följt det som har arbetats fram inom LO, säger Susanne Svensson, förhandlingsansvarig på Fastigo, kort efter att yrkandena överlämnats.

Fastigos yrkanden är inte offentliggjorda men Susanne Svensson nämner några övergripande delar.
– För oss är det oerhört viktigt att vi har branschanpassade kollektivavtal och att de speglar vår verklighet. Viktigast av allt är att de är gynnsamma för kompetensförsörjning och för att kunna anställa unga och nyanlända eftersom vi står inför en stor generationsväxling, säger hon.

Dessutom vill de att kollektivavtalet ska bli mer flexibelt i vissa delar, till exempel när det gäller arbetstidens förläggning.

Även Almega fastighetsarbetsgivarna yrkar på mer flexibla arbetstidsregler. De menar att det skulle skapa ”högre produktivitet, fler tillsvidareanställningar och färre deltidsanställda”. Det konkreta kravet är att begränsningar i arbetstiden tas bort.
Almega fastighetsarbetsgivarna vill också ta bort eller frysa lägstalönerna och helt slopa centrala löneökningar och i stället ta alla sådana förhandlingar på varje enskilt företag.

Vilka gäller avtalen för?

  • Avtalet med Fastigo är det största på fastighetssidan och gäller anställda i allmännyttan, på HSB och Riksbyggen samt anställda i entreprenadföretag som utför fastighetsskötsel.
  • Avtalet med Almega fastighetsarbetsgivarna gäller anställda vid privata fastighets- och entreprenadföretag.

Läs mer:
Rättvis lön på tapeten i årets avtalsrörelse
Lönekrav på 672 kronor