Varannan kvinnlig städare jobbar deltid och utvecklingen mot heltid går sakta. Det visar siffror från SCB som tagits fram på uppdrag av flera fackförbundstidningar.
– Det tog mig sju år att få heltid, säger städaren Linda Karlsson.

Att heltid ska vara norm är ett mål Fastighets, liksom för LO, men utvecklingen går långsamt och jämfört med hela arbetsmarknaden ligger städarna efter.
Från år 1997 till 2015 minskade deltidsarbetet bland kvinnliga städare från 60 till 50 procent, enligt siffror från SCB som tagits fram på uppdrag av tidningarna Fastighetsfolket, Kommunalarbetaren och Hotellrevyn. På hela arbetsmarknaden uppgav 21 procent av alla anställda att de arbetade deltid år 2015, medan 31 procent av alla kvinnor gjorde det.

webb-Linda-KarlssonEn av dem som har lång erfarenhet av detta är Linda Karlsson. Hon börjar snart som ombudsman i Fastighets region Väst, men har jobbat i många år som städare på AG:s städservice i Lidköping.
– Det har alltid varit så att vi tjejer jobbat deltid och killarna heltid. Cheferna hade ingen bra anledning till varför, säger hon.
Själv fick hon kämpa i flera år för att komma upp till en tjänst på 100 procent.
– Deltid och jämställdhet är viktiga frågor för mig. Jag har alltid tyckt att man ska behandlas utifrån sina kunskaper, inte utifrån sitt kön, säger hon.

Deltidsarbete är generellt sett vanligt i städbranschen. Sett till både kvinnor uppgav mer än hälften, 57 procent, att de arbetade mindre än 35 timmar i veckan år 1997. Därefter har deltiderna minskat i antal, men år 2015 arbetade fortfarande nästan varannan städare, 48 procent, deltid.

En rapport från LO visar att majoriteten av de deltidsanställda jobbar i arbetaryrken och att de flesta är kvinnor. I den senaste jämställdhetsbarometern från LO konstateras också att deltidsarbetet påverkar kvinnors löner negativt. Rapporten visar att den genomsnittliga faktiska månadslönen för arbetarkvinnor är strax under 18 500 kronor före skatt. För dem som arbetar heltid är månadslönen 23 400 kronor.
– Här får vi svart på vitt hur deltidsanställningar påverkar kvinnors löner och i längden också deras pensioner. Det är en skam att arbetsgivarna inte vill erbjuda fler kvinnor heltid, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Bland manliga städare har det till och med blivit något vanligare sedan 1997. Deltidsarbetet har bland dem gått från 39 procent till 41 procent år 2015. En förklaring kan vara att andelen män i yrket har ökat och att många städare börjar med att jobba deltid. Städbranschen är dock fortsatt kvinnodominerad, nästan tre fjärdedelar av alla städare är kvinnor.

Linda Karlsson tror att städare i allmänhet, och kvinnliga städare i synnerhet, behöver höras mer.
– Vi är nog lite försiktiga med att säga i från och ställa krav eftersom många är rädda att förlora jobbet.
Har du några tips för den som vill ha heltid?
– Jag tror att det bra att vara tydlig mot chefen och inte bara gnälla bland kollegerna. Det gäller att vara på hela tiden och visa att man vill och kan, säger hon.

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Städare har definierats som 9122 enligt yrkesnomenklaturen SSYK96.
Gränsen för heltid går enligt SCB vid 35 timmars arbetstid per vecka.

Läs mer:
Fler i Fastighets yrken med osäkra anställningar
Färre fasta städtjänster