Kampen om löneökningarna brukar alltid vara den som får mest uppmärksamhet i avtalsrörelserna. Med all rätt, pengarna i plånboken är avgörande för det dagliga livet. Samtidigt pågår en segsliten strid om vem som ska ha makten över din tid. Arbetsgivarsidan kräver i den här avtalsrörelsen mer flexibilitet i arbetstidsreglerna över hela linjen. Det visar den gemensamma rapportering som Fastighetsfolket och tio andra LO-tidningar gör i dag.

Fastighets motpart Almega motiverar kraven på flexibilitet med höga lönenivåer och hårdnande internationell konkurrens för tjänsteföretagen. ”Kollektivavtalen behöver ge ökade möjligheter att möta förändringar i företagens behov av medarbetare”, skriver Almega på sin hemsida.

På Fastighets områden har arbetsgivarnas krav på flexibilitet funnits länge. Att stå emot kraven och inte tvingas sälja ut villkor för att få löneökningar i höjd med övriga arbetsmarknaden har varit en svår facklig utmaning. Därför är det oerhört viktigt att få igenom årets LO-lönemodell med utrymme för löneökningar räknat i kronor för alla med lägre inkomster. I annat fall fortsätter låglönearbetare att halka efter och villkoren riskerar att ytterligare försämras.

För fastighetsarbetare kräver Almega exempelvis ökade möjligheter att förlägga arbetsdagen friare. För sanerare och specialstädare yrkar Almega på frysta ob-tillägg och ersättning för övertid.
De vill ha arbetet utfört på obekväma tider utan att det ska kosta. Arbetarna ska vara beredda sätta vardagslivet på paus i högre utsträckning än nu.
Det är snålt och inte hållbart.
Att viss fastighetsskötsel och sanering måste utföras på kvällar och helger är givet. Det måste finnas en beredskap att ta tag i vattenläckor, snöfall eller bränder.
Men de som gör jobbet bör få bra betalt och kunna pussla ihop arbetet med en meningsfull fritid och ett fungerande familjeliv.

För städare är striden om arbetstiden extra viktig och komplicerad. Alldeles för många jobbar ofrivilligt deltid och på visstidsanställningar. Och priset för en heltidstjänst är ofta delade turer. Dessutom finns risken att arbetsgivarna hyvlar ned heltiden i besparingstider. Att som Anneli Davidsson på ISS tvingas ned från en heltid till 94,75 procent, men ändå göra samma jobb, innebär ett tapp i plånboken nu och sämre pension på sikt. Varför ska en städare som varit anställd i många år behöva acceptera det?

”Det ska löna sig att bli duktig på sitt jobb i Sverige. Strävsamhet och resultat ska premieras. Det måste löna sig att utbilda sig och ta mer ansvar. Vi behöver generellt bli bättre på att värdesätta medarbetare som har erfarenhet och kompetens.”
Citatet är från Almegas hemsida. Att värdesätta en medarbetare borde betyda trygga anställningsförhållanden, en hållbar arbetsmiljö och en vettig lön. Känns som en avgrund mellan teori och verklighet.

Fastighetsfolket och tio andra tidningar har i ett samarbete granskat dragkampen om din arbetstid. Läs vad de andra tidningarna skriver: ArbetetDagens ArbeteElektrikernHandelsnytt,
HotellrevynKommunalarbetarenMål & Medel,
Målarnas facktidningSekotidningen och Transportarbetaren