Traditionen har sedan 1997 varit att industrin går först i avtalsrörelsen och sätter riktmärket för löneökningarna för resten av arbetsmarknaden. LO-förbunden har i år enats om att ställa gemensamma krav på löneökning i både procent och kronor, så att även de som har låga löner ska få en ordentlig höjning.

Det här vänder sig Teknikföretagen emot. Deras förhandlingschef, Anders Weihe, sa i en intervju i tidningen Arbetet att han var beredd att säga upp Industriavtalet om IF Metall skulle ställa krav på låglönesatsning i kronor. Det är detta som 6F reagerar på med debattartikeln i Svenska dagbladet.

”För det första visar det på hur Teknikföretagen ser på minskade löneskillnader. För det andra är det ett tydligt besked om att Industriavtalet kan vara ett minne blott inom en snar framtid”, skriver 6F:s ordföranden och avtalssekreterare.

De menar att arbetsmarknaden har förändrats sedan 1997 och att det inte längre är självklart att industrin ska sätta normen för vilken löneökningstakt samhället tål.

”Vi vill ha minskade klyftor och mer jämställdhet. För att nå detta krävs en ny lönebildningsmodell där det är möjligt att jämna ut löneskillnaderna. Grunden i vår kritik ligger i att lönebildningen cementerar dagens löneskillnader samt att vi saknar inflytande över något så avgörande för våra medlemmar som lönenivån.”

Som alternativ vill 6F ta fram en ny modell för lönebildning. De kommer lägga pengar på en utredning som ska göra det möjligt att utvärdera dagens modell. Utifrån det kommer de att presentera en ny lönemodell.

Vem som ska göra utredningen och när den ska vara klar är ännu inte bestämt.
– Vi har tänkt oss utredare som är namnkunniga på det här området men vi har inte utsett vilka, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson.

Varför väljer ni att skapa konflikt?
– Vi ser inte att det här är en konflikt, det är ett svar på det utspel som Anders Weihe gjorde. Om industriavtalet sägs upp vill vi se en alternativ väg, vi måste förbereda oss för en ny framtid. Det har inget med avtalsrörelsen 2017 att göra. Vi har en LO-samordning som vi står bakom i sin helhet, säger Magnus Pettersson.

Modellen: Industrin går först

  • I lönemodellen som har använts under de senaste 20 åren sätts det så kallade märket i förhandlingarna av industriavtalen, som går ut 31 mars. Deras uppgörelse blir riktmärke för övriga förbund.
  • Arbetsgivarna yrkar i år på 1,5 procents löneökningar. De gemensamma LO-kraven är löneökningar på 2,8 procent och ett löneutrymme på minst 672 kronor för alla som tjänar under 24 000 kronor.