Medlemmen blev i första läget anklagad för att ha förskingrat närmare en och en halv miljon kronor från föreningen. Styrelsen gjorde en polisanmälan, men utredningen lades ner eftersom det saknades bevis och polisen riktar inga misstankar mot mannen.

Trots det har ryktesspridning och påhopp fortsatt, från såväl styrelse som boende. Medlemmen har blivit filmad med mobilkamera och har flera gånger blivit utfrågad om vardagliga inköp som han gjort till föreningen.
– Det finns en inneboende skepsis mot honom och hur han arbetar, säger Per-Olof Timan, regionalt skyddsombud i region Nord.

Han menar att det här är ett allvarligt arbetsmiljöproblem.
– Jag har varit med om fall där det finns misstankar och kritik mot anställda i bostadsrättsföreningar, men jag har aldrig varit med om att det har gått så långt som till polisanmälan, säger han.

Per-Olof Timan har haft en träff med styrelsen och påpekat vikten av en förändring i arbetsmiljön. Föreningens styrelse har fram till den 7 april på sig att ge svar om hur de tänker göra för att förbättra arbetsmiljön och stoppa kränkningarna. Om svaren inte är tillräckliga kan det bli en fråga för Arbetsmiljöverket att ingripa.

Fastighetsfolket har sökt representant för styrelsen för en kommentar utan att lyckas.