FM-företagen behöver anställa 30 000 fler fram till 2025. Efterfrågan på anställda med flera kompetenser ökar i takt med att FM-tjänster fortsätter att växa. Det framgår i en ny branschrapport från Almega FM-företagen.

I rapporten uppskattas närmare 300 000 personer arbeta med de tjänster som finns inom FM-verksamheten. Den största gruppen, cirka 40 procent av de anställda, jobbar med städning, fastighetsskötsel och receptionstjänster. Drift av lunchrestaurang, kontorsservice och bevakning är exempel på andra tjänster. Facility Management, FM, innebär att ett FM-bolag, till exempel Coor, erbjuder flera tjänster till ett företag så att företaget kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Ofta är det tjänster som kundföretaget tidigare skött i egen regi.

Trenden är att allt fler anlitar FM-bolag. Fram till 2025 beräknas bolagen behöva anställa 30 000 fler. Multikompetens kommer att vara mer efterfrågad i takt med att företag väljer att köpa flera olika tjänster i stället några enstaka, enligt rapporten.
– Allt fler kunder vill ha fler tjänster från sin FM-leverantör. Leverantören måste se till att den kan leverera. Därför är det viktigt att personalen som finns har många kunskaper, säger Ari Kouvonen på arbetsgivarorganisationen Almega FM-företagen som är en av dem som sammanställt rapporten.

Vad gör arbetsgivare för att de anställda kan få den efterfrågade multikompetensen?
– Än så länge är utbildningsutbudet litet. När en städare ska jobba med till exempel konferensservice går städaren bredvid den som kan jobbet för att lära sig de nya arbetsuppgifterna. Min uppfattning är att multikompetens ännu inte är så vanlig men det kommer att öka i takt med att allt fler vill ha fler tjänster av sitt FM-bolag, säger Ari Kouvonen på arbetsgivarorganisationen Almega FM-företagen som är en av dem som sammanställt rapporten.

Enligt Ari Kouvonen är det framför allt hos de större FM-bolagen som möjligheterna till flera arbetsuppgifter finns.
Hur stor andel av personalen på FM-bolag har tjänster med blandade arbetsuppgifter finns det inga uppgifter om i rapporten.
– Tjänsterna finns, men ännu inte i någon större omfattning, säger han.

För Fastighets är den fackliga utmaningen att med hjälp av FM-tjänster öka antalet heltidsjobb och få bättre arbetsmiljö.
– FM-tjänster skulle kunna innebära större chanser till heltidsjobb för städare om arbetsgivare börjar med blandtjänster i större utsträckning. Till exempel kan en städare jobba med städning under morgonen och förmiddagen och sköta internposten under resten av arbetsdagen. De mer varierande arbetsuppgifterna kan ge städarna bättre arbetsmiljö, säger Ewa Edström, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.
Att den typen av tjänster är få beror, enligt Ewa Edström, delvis på att arbetsgivare inte vet vilket kollektivavtal som ska tillämpas. Till exempel gäller Serviceentreprenadavtalet för städning och branschavtal Fastigheter för fastighetsarbete. Frågan om ett gemensamt avtal som kan omfatta kombinationer av olika verksamheter inom olika områden har diskuterats. Men det finns ännu inget förslag som både fack och arbetsgivare kan acceptera.

Fakta om FM-branschen

Facility Management, FM, började användas som ett begrepp för fastighetsrelaterade stödtjänster i början av 1990-talet i Sverige.
I dag finns det ett fyrtiotal FM-bolag i Sverige som var och en erbjuder tre tjänster eller fler till sina kunder, enligt branschens nätverk IFMA.