Samarbetet i Skåne började 2013 på initiativ av Fastighetsklubbarna på MKB Fastighets i Malmö och Lunds kommunala fastighetsbolag, LKF. De hade ett behov av att veta mer om arbetsvillkoren på företagen runt om i Skåne och kallade en handfull Fastighetsklubbar på kommunala och privata fastighetsföretag till en träff.
– Vi jämförde arbetsrollerna och lönenivåerna på företagen och vi upptäckte skillnader, säger Ewe Nilsson, klubbordförande på LKF i Lund och fortsätter:
– Vi har fortsatt att hålla varandra informerade om yrkesrollerna och lönenivåerna. Då som nu har vi haft nytta av uppgifterna i lokala löneförhandlingar. I fjol lyckades vi höja lönenivån mellan 600 och 700 kronor extra för trädgårdsgruppen på LKF med sin höga kompetensnivå, säger Ewe Nilsson.
Grundtanken med träffarna är att förtroendevalda kan få hjälp och stöd av varandra i de frågor som är aktuella på fastighetsföretagen.
– Fler runt om i landet borde göra som vi. Även fackklubbarna på städföretag kan träffas för att lyfta problem och hjälpa varandra, säger Ewe Nilsson.

Det är ett tiotal klubbar som bjuds in till möten tre till fyra gången per år. På fredagens träff i Lund har elva förtroendevalda från fem fastighetsföretag pratat om allt från fackliga utbildningar till vad de anställda ska se upp med när de använder stege på jobbet eller arbetar på tak. Det som väcker mest debatt är den pågående avtalsrörelsen. De tycker att lönekravet är det viktigaste och de gillar en låglönesatsning för dem som tjänar under 24 000 kronor i månaden.
– Striden om arbetstiden är också viktig att ta för att inte ge arbetsgivaren mer makt över dygnets timmar, säger Timo Närhi på MKB Fastighets i Malmö.

Hyvling handlar om att arbetsgivare sänker arbetstid för vilka de vill, utan att gå efter turordningsregler vid neddragningar. Problemet finns inte i fastighetsbranschen men hyvling bekymrar alla på mötet. Att tvingas gå ner i arbetstid från en månad till en annan utan att arbetsgivaren tar hänsyn till turordningsreglerna är inte acceptabelt, tycker de.
– Kan inte vi som jobbar på fastighetsföretag också försöka hjälpa till?  Snart kan hyvling finnas i vår bransch också, säger Evert Bischof på Kristianstadsbyggen, ABK.
– Vi måste sätta press på riksdag och regeringen för att få stopp på det här, säger Mikael Tingström som jobbar på samma företag.

Fackligt förtroendevalda på dagens möte kommer från fem företag: ABK i Kristianstad, LKF i Lund, MKB i Malmö, Landskronahem och HSB i Malmö.