På knappt tio års sikt behövs cirka 2 100 fastighetstekniker. Redan nu har företagen enligt Arbetsförmedlingen svårt att hitta kompetenta fastighetstekniker.
Fastighetsakademin i Göteborg har en nästan fullsatt klass som började i december. Att skolan lyckats, till skillnad från flera andra, beror framför allt på att fastighetsbranschen är aktiv i utbildningsfrågor, enligt skolans rektor Ingemo Ilander.
– Skolan ägs av flera fastighetsföretag i Göteborgsregionen. Företagen är engagerade i verksamheten och informerar sina anställda om utbildningsmöjligheterna, säger hon.

Magnus Thurell.

Magnus Thunell har varit sugen på studier under en tid och när han i höstas förstod att han skulle bli arbetslös bestämde han sig att för söka till Fastighetsakademin. Han trivs på skolan och tycker att de första månaderna har gett mersmak.
– I gymnasiet behövde jag knappt plugga någonting. Men här måste jag lägga ner tid på det. Studierna går bra och om man, som jag, varit i branschen innan så har man förkunskaper, säger han.
Magnus Thurell har gått gymnasieutbildningen med fastighetsinriktning och jobbat som kvartersvärd på Bostadsbolaget i Göteborg, men under de senaste åren har han arbetat inom vården.

Den här eftermiddagen står fastighetsföretagande på schemat. Uppgiften är att i små grupper ta fram nyckeltalsanalyser för olika kostnader för en fastighet. Magnus Thurells grupp jobbar med en bostadsrättsförening med 250 lägenheter. De letar efter information i föreningens årsredovisning om kostnader för drift, kapital och underhåll. Studiehäftet med en checklista för underhållskostnader finns till hjälp.
– Det är intressant att studera siffrorna för att se vad de olika delarna kostar, säger Magnus Thurell.
Till våren ska de studerande praktisera sina kunskaper i fem veckor.
– När jag är klar med utbildningen kan jag tänka mig att jobba med energioptimering. Det känns som ett viktigt jobb.

Läraren Dennis Hult­man svarar på frågor från Edwin Karlström, Simon Holmén och Camilla Kärrman.

Fastighetsakademin har även en utbildning till fastighetsingenjör, ett annat bristyrke i branschen. En av studenterna är Simon Holmén som varit fastighetsskötare i fem år hos Ernst Rosén AB i Göteborg. Det är ett jobb som han har trivts väldigt bra med.
– Jag vill läsa till fastighetsingenjör för att få förbättra och planera fastigheter och inte bara sköta dem, säger han.
Han vill satsa på att vara kvar i fastighetsbranschen.
– Om 20 år har jag förhoppningsvis jobbat upp mig någonstans där jag har mycket ansvar, säger Simon Holmén.

Midhat Pehlivanovic.

Midhat Pehlivanovic är tjänstledig till 80 procent för studier från sin anställning som bovärd på Familjebostäder. Han är särskilt intresserad av energi-och miljöfrågor och vill gärna jobba med det i framtiden.
– Jag trivs bra med mitt jobb men känner att jag vill utvecklas mer. Min målsättning är en högre och ansvarsfullare tjänst. Möjligheten finns på Familjebostäder men då krävs rätt utbildning. Annars är det svårt att jobba sig upp.

Alla tre studenterna är övertygade om att chansen är stor att få en anställning efter utbildningen. En undersökning som Fastighetsakademin gjort bland ett femtiotal företag och kommuner i Västsverige visar också att efterfrågan på både fastighetstekniker och fastighetsingenjörer är stor. 38 av de tillfrågade svarar att de under de kommande tre åren ska anställa fastighetstekniker, sammanlagt 406 fastighetstekniker. 40 företag svarar att de behöver fastighetsingenjörer, totalt 255.

Kort om fastighetstekniker och fastighetsingenjör

  • Fastighetstekniker är en specialist med ansvar för drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system. Fastighetstekniker ser till att systemen fungerar. Yrkeshögskolans utbildning tar ett och ett halvt år.
  • Fastighetsingenjör är strategiskt ansvarig för drift och underhåll. I jobbet ingår att ansvara för stora projekt som utvecklar fastigheterna. Det kan vara att utveckla drift- och underhållsverksamheten. Det tar två år att studera på Yrkeshögskolan.