Tina Sundström.

Örebrobostäder har valt att satsa på en egen utbildning i grönyteskötsel för att kompetensutveckla ett tiotal egna fastighetsskötare och för att utbilda unga personer i yrket. Fastighetsskötare Tina Sundström är en av kursdeltagarna och jobbar i Tybble centrum där hon bland annat sköter utemiljön runt torget. Torget ligger intill en hårt trafikerad väg och för att få en snyggare miljö vill Tina Sundström anlägga två rabatter närmast vägen.
– Jag vill få en wow-effekt hos dem som kör bil och locka dem att besöka torget. Jag är också utbildad målare så jag brukar säga att jag målar rabatterna med färg, säger hon.
På väggen intill den ena planteringen vill hon ha en lampa som lyser på rabatten.

Att anlägga rabatter ingår i Tina Sundströms jobb men det är också ett av ämnen på kursen. Den började i december och hon har bland annat fått tips om jord hon inte känt till tidigare och som ska användas runt torget.
Efter 25 år i yrket känner Tina Sundström ett behov av att förbättra sina kunskaper i yttre skötsel. Kraven i jobbet har höjts med åren samtidigt som yrket fått mer status, tycker hon.
– Även inom grönyteskötsel går utvecklingen framåt så det gäller att hänga med, säger Tina Sundström.
Än så länge har kursen mest handlat om jord- och växtkunskap. De har läst om träd, buskar och perenner och lärt sig beskärning.
– Jag kan ganska mycket om buskar och perenner sedan tidigare men minst om träd. Latinska namn kan vara luriga att lära sig men jag har klarat mig bra i de tre prov vi haft.
Utbildningen omfattar 320 timmar. Deltagarna erbjuds att ta yrkesbevis i grönyteskötsel.
– Många arbetsgivare kräver yrkesbevis i dag så jag vill göra det. Det gäller att ta vara på utbildningen så mycket som möjligt, säger Tina Sundström.

Tina Sundström vill gärna dela med sig av sina nya kunskaper till kollegerna på företaget.

Hon har sedan tidigare yrkesbevis för städare eftersom även städning ingår i fastighetsskötarens arbete på Örebrobostäder. För några år sedan gick hon kurser i till exempel VVS och lås. Hon är också behörig att använda röjsåg.
– Vi går genom våra utbildningsönskemål i utvecklingssamtalen med chefen varje år, säger hon.
Tina Sundström hoppas också att höjd kompetens kommer att märkas i lön.
– Jag ska ta upp det i ett kommande utvecklingssamtal, säger hon.

Fastighetsskötarna på utbildningen läser tillsammans med 15 unga som sedan i december har yrkesintroduktionsanställning på företaget. De är mellan 18 och 24 år, var arbetslösa innan de kom till företaget och kan tänka sig att bli fastighetsskötare.
Företaget startade en egen utbildning eftersom den ena kursen efter den andra inom park och trädgård i Örebro och i närområdet har lagts ned. Att hitta personal med rätt kompetens har varit svårt, enligt företaget.
– Att blanda erfarna fastighetsskötare och ungdomar i samma lektionssal har visat sig vara en succé. Det blir mycket diskussioner på lektionerna som fortsätter runt fikaborden. När säsongen drar i gång i vår kommer vi ha höjd skötselkvalitet, säger Anna Jönsson, chef för avdelningen fastighetsskötsel på Örebrobostäder.

Terese Vigardt (till höger) handleder Johanna Pettersson som har en yrkesintroduktionsanställning på företaget.

I stadsdelen Tybble jobbar Johanna Pettersson, en av de unga inom yrkesintroduktion. Hon repeterar med hjälp av sin handledare Terese Vigardt sina kunskaper.
– Vad är det här för kvistar? frågar Terese Vigardt och håller två kvistar med torra blad i handen.
– Den ena är pelarek och den andra är avenbok, svarar Johanna Pettersson.
Anställningar med yrkesintroduktion innebär både teori och praktik.
– Jag är jätteglad att jag fick den här chansen. Jag får utbildning och arbetslivserfarenhet vilket ser bra ut när jag söker jobb, säger Johanna Pettersson.

Handledaren spelar en viktig roll i yrkesintroduktionen. Terese Vigardt har jobbat som fastighetsskötare på företaget i drygt tio år och när hon blev tillfrågad tvekade hon inte.
– Jag gillar mitt jobb och vill gärna lära ut det till andra. Det är en ny roll så jag utvecklas själv under tiden, säger hon.
Alla handledare har genomgått en datorbaserad kurs inför sitt uppdrag.
– Jag har ansvaret för att Johanna ska lära sig rätt. Johanna lär sig snabbt och kommer med jättemycket bra frågor. Jag har inte alltid riktigt koll på vad hon frågar om, så vi får ibland ta reda på svaren tillsammans. Även jag lär mig nya saker som handledare, säger Terese Vigardt.

Örebrobostäder är överens med Fastighets om hur yrkesintroduktionen ska gå till. Örebrobostäder garanterar inte anställning efter de elva månader som yrkesintroduktionen pågår men enligt företaget finns det ett behov av fastighetsskötare för kortare och längre anställningar.
Fastighetsklubben har diskuterat villkoren för handledarersättningen med arbetsgivaren. Handledarna får 50 kronor per dag för sitt uppdrag.
– Att företaget försöker få in unga människor i fastighetsbranschen är positivt. Örebrobostäder ställer större krav på gröna kunskaper vid nyanställning av fastighetsskötare. Det blir stora kostnader om utemiljön inte sköts rätt, säger klubbordförande Beatrice Blisserpont som också välkomnar att företaget även passar på att höja kompetensen hos sina egna fastighetsskötare.


Lågt intresse för yrkesintroduktion

Antalet yrkesintroduktionsanställningar ökar sakta i fastighetsbranschen. Men fortfarande är det ett fåtal arbetsgivare som erbjuder yrkesintroduktion.

Peter Aronsson.

Yrkesintroduktion i fastighetsbranschen för arbetslösa under 24 år har funnits sedan 2014. Deltagarantalet har ökat från tio under första året till 34 i fjol, enligt Arbetsförmedlingen. Förra året hade fem arbetsgivare i fastighetsbranschen yrkesintroduktionsanställda.
– Jag var försiktigt optimistisk när yrkesintroduktionen infördes, men företagen i fastighetsbranschen har inte varit speciellt intresserade av att ta emot ungdomar. Många tycker att det är ett krångligt system, säger ombudsman Peter Aronsson på Fastighets.

Minst 25 procent av tiden ska vara teoretisk och praktisk utbildning. Lönen ska motsvara 75 procent av lägsta lön för nyanställda på företaget.
Från i år omfattas även nyanlända av yrkesintroduktionsanställningar i fastighetsbranschen, samt personer över 25 år som varit arbetslösa i över ett år.


Fakta om kompetensutveckling

Som anställd
 kan du få stöd i de flesta av Fastighets kollektivavtal för kompetensutveckling i jobbet.

  • I de flesta av fastighetsavtalen står det att arbetsgivaren har ansvaret för kompetensutveckling. Alla anställda ska 
ha möjlighet till utveckling i arbetet. Utvecklingssamtal ska ske regelbundet och då ska individuella utvecklingsplaner tas fram.
  • I kollektivavtalen Serviceentreprenad och Specialservice finns en överenskommelse om grund- och vidareutbildning, inom specialserviceavtalet även om specialutbildningar. Också här ska individuell utbildningsplan tas fram.