Utbildningsmöjligheterna för sanerare är begränsade och de flesta lär sig de specifika delarna av arbetet på sin arbetsplats. Endast en liten del av alla sanerare har SRY:s yrkesbevis.
– Det är inte vanligt att kunderna ställer det kravet heller. Man kan naturligtvis diskutera vad som är hönan och ägget här, säger Marcus Lindström, branschansvarig Almega Serviceföretagen och kanslichef på Saneringsföretagens riksförbund, SFR.

En anledning sägs vara att utbildningen är för allmän och grundläggande i en specialiserad bransch. En annan att utbildningsmaterialet inte är uppdaterat. Nu hoppas man råda bot på det senare problemet med en ny utgåva av boken. SRY hoppas också att en webbaserad utbildning ska ge fler möjlighet att ta del av informationen.
Marcus Lindström hoppas att det ska kunna bidra till att höja nivån på formellt inhämtad kunskap. Tanken är att det nya materialet ska bli klart under våren.

Ingemar Ekdahl på ISS är en av ett fåtal handledare för SRY yrkesbevis och en av dem som arbetar med uppdateringen.
– Det vore bra med en mer omfattande utbildning men jag tror att det är svårt att få ihop en som täcker allt. Mycket av arbetena är specialarbeten på en specifik fabrik till exempel, säger han.

Saneringsföretaget Corvara sköter mycket av sin utbildning internt.
– Det finns vissa branschspecifika krav men vilken utbildning som krävs beror på var man ska jobba. Vi har en utbildningskatalog med 50 kurser, berättar Mats Norrbom, utbildare och säkerhetsrådgivare.