Samhall ska ta över städningen i närmare 200 Coop-butiker runt om i landet. Allianceplus, som har uppdraget i dag, har påbörjat varselförhandlingar om uppsägningar. Det är ännu för tidigt att säga hur många städare som berörs.

Coop har gjort en ny central upphandling av städtjänster och tecknat ett ramavtal med Samhall. Samhall, som redan städar ett femtiotal Coop-butiker, ska från den 1 juni sköta städningen i ytterligare 200 butiker. Företaget räknar med att cirka 800 Samhallanställda kommer att jobba med det nya uppdraget.
Hur kommer Samhall att klara av bemanningen?
– Det är svårt att i dagsläget uttala sig om eventuella nyanställningar. Vi utgår ifrån att bemanna uppdragen med de medarbetare som vi har. Vi har också ett uppdrag av regeringen att ta emot 1 100 utvecklingsanställda under det här året, säger Albin Falkmer, informationschef på Samhall.

Allianceplus har varslat om uppsägning på grund av det förlorade kontraktet. Förhandlingar med Fastighets pågår på flera håll i landet. Hur många anställda som berörs är ännu oklart.
– Flera orter är berörda. Vi försöker omplacera så många som möjligt till andra uppdrag, säger Marie Flackerup, HR-chef på Allianceplus.

Coop Sverige äger och ansvarar för driften av de drygt 200 butiker som inom kort ska städas av Samhalls personal. Ytterligare cirka 400 butiker kan använda det nya centrala ramavtalet. Eftersom de drivs av fristående konsumentföreningar, och inte av Coop Sverige, bestämmer de själva om de vill köpa städtjänster av Samhall eller av något annat företag. Det är ännu för tidigt att säga hur många av de fristående butikerna som kommer att välja Samhall.