Regeringens utredare föreslår ett nytt nationellt centrum för arbetsmiljö. 
– Vi kommer fram till att det behövs en samlande och samordnande aktör och ger förslag på en sådan organisation, säger utredare Maria Stanfors.

Förra året presenterade regeringen en ny nationell arbetsmiljöstrategi. I samband med det tillsattes två utredningar och nu presenteras resultatet av dem.
– Ett uppdrag var att komma med ett nytt förslag för att uppfylla det hål som blev när Arbetslivsinstitutet avskaffades, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på dagens presskonferens.

Ett konkret förslag  är att regeringen ska inrätta ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. Detta skulle kunna vara i form av en myndighet eller som en särskild inrättning på Stockholms universitet.

Den andra utredningen skulle ta reda på om dagens arbetsmiljöregler är tillräckliga i det moderna arbetslivet med nya typer av anställningsformer. Utredningens uppgift var framför allt att analysera och utvärdera dagsläget. En slutsats är att arbetsmarknaden är under förändring och att det finns stora utmaningar, men att förutsättningarna inte har förändrats i grunden. Det är fortsatt arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön.

För att ge regionala skyddsombud större rätt möjlighet att besöka fler företag föreslås dock en förändring. Det ska räcka att fackförbundet har, eller brukar ha kollektivavtal, med arbetsgivaren. Det ska alltså inte vara krav på att det finns medlemmar på företaget.