Fastighets förhandlar just nu fastighetsavtal med både Almega fastighetsarbetsgivarna och Fastigo. Men några avtal lär inte bli klara innan industrin har nått i mål.

webb-Joakim

Joakim Oscarsson är avtalsansvarig ombudsman på Fastighets:
– Vi håller fortsatt på att argumentera för våra yrkanden, men vi sitter också och väntar på att industrin ska bli klara med sina avtal. Hur blir det med låglönesatsningen, vilken längd blir det?

För industriavtalen pågår slutförhandlingar och målet är att bli klar under den här veckan. De opartiska ordförandena, som leder förhandlingarna, har lämnat ett första bud på sammanlagt 5,9 procents löneökning under tre år. Det sa arbetsgivarna delvis nej till medan facken sa helt nej av flera skäl. De tycker att nivån på löneökningen är för låg och de saknade insättning till deltidspension. Dessutom innehöll förslaget inte någon låglönesatsning.

Vad skulle det innebära för Fastighets om det blir treåriga avtal inom industrin?
– Det skulle innebära att även vi får sikta på treåriga avtal. Vi vill gärna att våra avtal löper ut ungefär samtidigt i och med att vi är beroende av industrins märke, säger Joakim Oscarsson.
Han menar att det finns fördelar med avtal som är längre än de nuvarande på ett år.
– Vi skulle få mer tid att utveckla verksamheten och det fackliga arbetet, konstaterar han.

Ger ett långt avtal er större möjligheter att få igenom ändringar i allmänna villkor?
– När det gäller villkorsförändringar handlar det naturligtvis om vilka villkor det gäller. Vi är inte beredd att sälja värden om vi inte får betalat. Arbetsgivaren vill till exempel ha mer makt i form av arbetstid och där är vi inte beredda på att sälja något, det är sådant som vi har kämpat oss till. Däremot kan det finnas delar där man kan förhandla om byten där avtalen inte förlorar i värde, säger Joakim Oscarsson.

Även om läget nu är att vänta in industrin tror han inte att det kommer att dröja länge när de väl blir klara.
– Vi är så pass långt gångna att så fort det blir klart hoppas vi kunna gå i mål både med Fastigo och Almega fastighetsarbetsgivarna, säger han.