Fastighets har växlat avtalskrav för städare med Almega och kräver bland annat ersättning för håltimmar mellan delade arbetspass. Almega kallar det ett ”svårsmält krav”.

Fastighets och arbetsgivarorganisationen Almega Städföretagen har växlat yrkanden för det stora serviceentreprenadavtalet.
När det kommer till lön gäller de LO-gemensamma yrkandena och Fastighets kräver 2,8 procents löneökning, eller 672 kronor för dem som tjänar under 24 000 kronor. Förbundet yrkar också på att lägstalönen och ersättningar i avtalen höjs med 2,8 procent.

webb-EwaUtöver det kräver Fastighets flera ändringar i de allmänna villkoren i avtalet. Dels finns ett krav om att turordningsreglerna ska följas vid så kallad hyvling, när arbetsgivare minskar arbetstid för vilka anställda de vill vid neddragningar.
– För oss är hyvlingen en hjärtefråga, det är oerhört viktigt att vi på något vis reglerar den här frågan eftersom det drabbar våra medlemmar hårt, säger Ewa Edström, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.

Dels kräver Fastighets att det införs en huvudregel för sammanhållna arbetspass under dagen, vilket skulle innebära att delade turer försvinner. Enligt yrkandet ska det utgå en ersättning på 133 kronor per håltimme om det är mer än två timmar mellan arbetspassen.
– Delade turer är ett oskick. Våra medlemmar som drabbas får väldigt långa arbetsdagar och de kan sällan göra något vettigt av tiden mellan arbetspassen. Det är inte fritid utan handlar ofta om att sitta av tiden, säger Ewa Edström och fortsätter:
– Vi försöker angripa den här frågan på ett nytt sätt. Om vårt yrkande går i genom skulle det motivera arbetsgivaren att anstränga sig lite mer i schemaläggningen.

Dessutom vill Fastighets ha ett förtydligat regelverk när det gäller mertidsersättning och ett regelverk för nattarbete.

Marcus Lindström, förhandlingschef på Almega Städföretagen, tycker att det första mötet gav en bra och tydlig diskussion.
– Men framför allt fackens krav på reglering av så kallad hyvling ser ut att bli en problematisk fråga i förhandlingarna, säger han.
Han tycker att Fastighets krav på ersättning för den ”sysslolösa tiden mellan arbetspass” är ett ”svårsmält krav”.

Almega vill ha frysta ingångslöner och att tillägg för obekväm arbetstid, övertid och mertid blir kvar på samma nivå som i dag. Dessutom vill de ha en annan fördelning av lönepotten.
– Som det fungerar i dag är städavtalet närmast ett tariffavtal. Det vill vi komma bort ifrån och skapa ett avtal som gör att lönepotten kan fördelas efter prestation i stället för anställningstid, säger Marcus Lindström.

De vill också ha generell rätt att utan saklig grund avbryta visstidsanställningar under de första sex månaderna.