Fastighets kräver att fler anställda på ideella och idéburna organisationer ska få branschvanetillägg.

I dag, tisdag, har Fastighets lämnat sina yrkanden till Arbetsgivaralliansen. Avtalet gäller för fastighetsskötare, vaktmästare och städare i exempelvis samfund eller hembygdsföreningar. För dem kräver Fastighets, utifrån de LO-gemensamma kraven, löneökningar på 2,8 procent eller 624 kronor. Dessutom ställs krav på att lägstalöner och ersättningar i avtalet ska höjas med samma värde.

Fastighets kräver också att branschvanetillägget utökas. I dagsläget kan den som blir nyanställd och har fyra års erfarenhet från branschen få ett tillägg på 600 kronor i månaden. Fastighets vill att alla som redan jobbat fyra år hos samma arbetsgivare ska få samma tillägg.
– Den som är lojal och stannar kvar omfattas inte av tillägget. Det tycker vi är en orättvisa som vi vill reglera så att alla omfattas, säger Joakim Oscarsson, avtalsansvarig på Fastighets.

Liksom på andra fastighetsavtal kräver förbundet rätt till sex månaders tjänstledighet för att prova annat arbete och att den som fyller 50 år på en vardag ska få permission på födelsedagen.

Marie Lav, förhandlingsledare på Arbetsgivaralliansen, berättar att de inte har överlämnat sina yrkanden utan bara mottagit Fastighets krav.
– Vi kan bara konstatera att de följer märket. Vi kan inte kommentera kraven mer i nuläget, nu kommer vår avtalsslutande branschkommitté att få ta del av dem, säger hon.

Avtalet är gemensamt med Unionen, Vision och Akademikerförbunden.