Under den senaste tio åren har Samhall anmälts 32 gånger till Arbetsmiljöverket. Det är avsevärt fler än andra stora arbetsgivare inom fastighets- och städbranscherna. Fastighetsfolket har undersökt hur många arbetsmiljöproblem som landat hos Arbetsmiljöverket från de tio största arbetsgivarna för Fastighets yrkesgrupper. Sex av företagen har inte anmälts någon gång de senaste tio åren. Städföretaget ISS har tre anmälningar mot sig medan Sodexo och Allianceplus fått en anmälan vardera.
– Jag kan inte kommentera arbetsmiljön i vart och ett av de tio företagen. Men den generella bilden är att arbetsmiljön i fastighetsbranschen i stort sett är bra. Man kan också säga att det kommer upp fler arbetsmiljöproblem på Samhall jämfört med städföretagen som tillhör de största arbetsgivarna, säger Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig ombudsman i Fastighets.

En anmälan till Arbetsmiljöverket enligt Arbetsmiljölagen, en så kallad 6 6a, görs när ett skyddsombud påtalat brister i arbetsmiljön som arbetsgivaren sedan inte åtgärdat. Att det görs få anmälningar på en arbetsplats kan bero på flera saker. Antingen fungerar arbetsmiljön bra eller så åtgärdar arbetsgivaren snabbt de brister som upptäcks. Det kan också vara så att skyddsombuden inte använder möjligheten att anmäla.
– Många lokala skyddsombud är inte tillräckligt starka för att driva ett 6 6a-ärende hela vägen. Antalet anmälningar borde vara fler inom städ där arbetsmiljön ofta blivit sämre efter varje ny upphandling, säger Larry Stewart ombudsman i Fastighets region Väst.

Problemen på Samhall har varit många, vilket Fastighetsfolket tidigare rapporterat om. Skyddsombuden har i sina anmälningar påtalat brister i den fysiska arbetsmiljön, till exempel att det saknas omklädningsrum och toaletter. De har också klagomål på alltför hög arbetsbelastning och för lite utbildning för de anställda. Företaget brister också i att ge de anställda passande arbetsuppgifter utifrån deras funktionsnedsättning.
– Arbetsmiljön har försämrats på företaget under de senaste åren, säger Eshagh ”Isak” Najmeddin som är Fastighets representant i Samhalls centrala arbetsmiljökommitté.

Enligt ombudsman Torbjörn Jonsson tyder medlemmarnas bild av läget på Samhall på att antalet 6 6a-anmälningar hade kunnat vara ännu högre. Han talar om ett mörkertal.
– Eftersom vi hör anställda på Samhall ta upp arbetsmiljöproblem på flera arbetsplatser borde antalet vara större. Vi har ännu inte lyckats stärka våra lokala skyddsombud så att de bättre kan använda verktygen som finns, säger han.

Liza Radon är HR-strateg på Samhall:
– Jag hoppas på en bättre dialog mellan skyddsombud och chefer så att vi kan lösa problemen när de uppstår och att skyddsombuden inte behöver lämna in 6 6a-anmälningar till Arbetsmiljöverket, säger hon.

Anmälningarna mot ISS, Sodexo och Allianceplus lämnades in under 2015 och 2016. De handlar främst om fysiska arbetsmiljöproblem och skaderisker, men en anmälan mot ISS handlar om stress bland städare.

 

 

 

Läs också
Larm om arbetsmiljön på Samhall
Larm om arbetsmiljön på Samhall i Göteborg

6 6a-anmälan

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6 § 6a kan skyddsombud vända sig till Arbetsmiljöverket och begära föreläggande eller förbud. Det kan ske om skyddsombud begärt åtgärder för en bättre arbetsmiljö och arbetsgivaren inte agerat eller lämnat besked i skälig tid.