Hallå där Agneta Samuelsson, miljövärd på Bostadsbolaget i Göteborg och initiativtagare till städdagar med häst och vagn i Norra Biskopsgården.

webb2-Agneta-Samuelsson

Vad är bakgrunden till detta?
– Folk är väldigt trångbodda här och det blir mycket sopor. Områdena är inte dimensionerade efter så många människor och det är många olika språk som talas och inte alltid så att informationen går fram. Vi tänkte att vi måste börja med barnen och lära dem sortera. Då lär vi känna dem och förhoppningsvis blir de mer stolta över sitt bostadsområde. Målet är att på så sätt få bättre ordning.

Hur kom ni på att ha med en häst?
– Vi blev inspirerade av Malmö som har häst i ett av sina bostadsområden så vi har haft det här också, som ett dragplåster.

Hur har det gått?
– Vi har haft det två gånger hittills men det ska vara var tredje vecka. Det är i sin linda ännu men hittills har det varit väldigt roligt och vi får kontakt med barnen. De tycker att det är jätteroligt och vill gärna komma fram och hälsa. Vi hoppas kunna inspirera de äldre genom barnen och vi tror att det kan få effekt.

Slutligen, hur är det att jobba med häst?
– Hästen kommer med sin ägare och en medhjälpare. För att han inte ska bli för orolig är det inte tillåtet att klappa honom så vårt jobb är mer att se till att ingen skadas runt kärran och att hjälpa barnen att plocka och sortera. Vi ska däremot ta hit en annan häst framöver som är mer kelig och som både vi och barnen får klappa.