Det har blivit paus i förhandlingarna om fastighetsavtalen. Skälet är att det finns olika syn på hur märket ska tolkas. Hotell- och restaurangfacket har varslat om strejk i frågan och nu lägger Fastighets ett sympativarsel.

Fastighets har under veckan suttit i förhandlingar med arbetsgivarna Fastigo och Almega fastighetsarbetsgivarna. Fastighets ombudsman Joakim Oscarsson har tidigare berättat att man kommit långt i förhandlingarna men i går, torsdag, ajournerades båda utan att några avtal blivit klara.
– Förhandlingarna med Fastigo är ajournerade. Vi upplever att de inte är redo att teckna avtal då det finns en osäkerhet kring märket, säger Jari Visshed, förhandlingsansvarig på Fastighets.

Hotell- och restaurangfacket, HRF, har varslat om strejk eftersom arbetsgivarna inte går med på fackets krav på en låglönesatsning.
Om medlarna inte kan lösa konflikten kommer strejken att gälla på 19 hotell runt om i Sverige från och med tisdag den 19 april.

Som stöd har Fastighets varslat om sympatiåtgärder. Alla Fastighets medlemmar som arbetar på hotellen som omfattas av HRF:s varsel ska strejka från och med den 20 april.
– Det här är för att säkerställa att inga av Fastighets medlemmar ska arbeta på de berörda hotellen om det blir strejk, säger Jari Visshed.
Handels, Seko och Kommunal har lagt likadana varsel för sina medlemmar.
Om det krävs kan Fastighets också komma att lämna utökade sympativarsel längre fram.
– HRF:s strid är också vår strid, säger Jari Visshed.

Lönenivåerna i industriavtalen är riktmärke för övriga avtalsområden. Men problemet är att det finns olika syn på hur årets ”märke” ska tolkas.
Arbetsgivarnas centralorganisation Svenskt Näringsliv tycker att låglönesatsningen ska tas från de 6,5 procenten medan facken menar att satsningen på lågavlönade ska öka på lönepotten mer.
– Arbetsgivarna hävdar alltid att det är märket som ska gälla. Nu är det ett märke som de inte gillar och då försöker de kränga sig. Jag förstår att de ogillar låglönesatsningar men deras tolkning är en vantolkning, säger Jari Visshed.

Nästa förhandlingsdatum med Almega Fastighetsarbetsgivarna är bestämt till 18 april. Med Fastigo blir nästa datum först den 21 april.
Tills vidare gäller villkor och regler från de gamla avtalen.

Läs mer:
Olika syn på låglönesatsningen
Vi är väldigt nöjda med låglönesatsningen
Fastighetsförhandlingar väntar på industrin