I flera motioner till Socialdemokraternas pågående kongress föreslogs lagändringar för att förhindra hyvling, att arbetsgivare sänker arbetstid för anställda utan att gå efter turordningsreglerna.
Partistyrelsens uppfattning har fram till kongressen varit att det främst är en fråga för arbetsmarknadens parter att lösa. Men efter diskussionerna under kongressen ändrade sig partistyrelsen och föreslog i stället att lagstifta för att förhindra hyvling. Det blev också kongressens beslut.

Fastighets, som också vill ändra lagen så att det blir tydligt att hyvling inte är tillåtet, välkomnar beslutet. Förbundet har haft problem med hyvling i flera år. Men efter domen i Arbetsdomstolen i november har flera nya exempel dykt upp, det senaste på ISS i Stockholm.
– Det är ett bra beslut, precis vad vi vill. Att partiet så tydligt säger vad man tycker är bra. Vägen till lagändringen är lång eftersom majoriteten ser ut som den gör i riksdagen, säger Fastighets andre förbundsordförande Yvonne Nygårds, som är åhörare på kongressen.

Yvonne Nygårds.

6F-förbunden, där Fastighets ingår, driver frågan att staten behöver låna mer för att investera. Enligt 6F skapar det nya arbetstillfällen samtidigt som nya investeringar behövs i infrastrukturen.
– Vi anser att vi behöver få i gång Sverige, satsa mer på infrastrukturprojekt och bygga mer. Flera bostäder innebär fler jobb för Fastighets medlemmar. Ett sätt för staten att få pengar till satsningarna är att låna, säger Yvonne Nygårds.
Kongressen kom fram till en kompromiss. Socialdemokraterna är positiva till att pröva lånefinansiering av vissa strategiska infrastrukturprojekt men ska hålla sig till det finanspolitiska ramverket.
– Partiet har tagit ett steg i rätt riktning men vi hade velat gå längre. Vi kommer att fortsätta jobba med frågan, säger Yvonne Nygårds.
Jonas Wallin, ordförande för Elektrikerna, är av samma uppfattning. Han säger i tidningen Arbetet att mer satsningar behövs för att nå Europas lägsta arbetslöshet och att han helst hade ett sett ett kongressbeslut med större åtaganden och med mätbara mål.

Fakta: De ingår i 6F
6F är ett samarbete mellan Fastighets, Seko, Byggnads, Elektrikerna och Målarna.