Fastighetsbranschen skriker efter arbetskraft och behöver hitta sätt att locka folk. Kommunpolitiker tror att lärlingsplatser kan få fler i jobb. Snabbspår, som arbetsgivarorganisationen Fastigo har försökt lyfta, får däremot lågt betyg.

Nybyggnationer i kombination med pensionsavgångar gör att fastighetsbranschen kommer att behöva tusentals nya medarbetare under de kommande åren. Arbetsgivarorganisationen Fastigo arbetar därför, bland annat tillsammans med Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, för att fler ska få upp ögonen för branschen.
Olika typer av arbetsmarknadsåtgärder, som lärlingsplatser, är exempel på vägar in.

Fastigo gör också en årlig enkätundersökning bland kommunpolitiker med frågan om vilka arbetsmarknadsåtgärder som de tror är mest effektiva för att öka sysselsättningen.
Mer än åtta av tio tillfrågade, 82 procent, tycker nu att lärlingsplatser tillhör de viktigaste arbetsmarknadsåtgärderna. Det är fler än förra året, då svarade 72 procent samma sak.
– Arbetslösheten sjunker i landet, men fortfarande är väldigt många utan jobb, inte minst bland unga och utrikesfödda. Vi måste vara öppna för fler sätt att skapa arbete och utveckla lärlingssystemet inom fler branscher, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

Andra åtgärder som rankas högt bland politikerna är praktik och validering av kunskap.
– Det politikerna tror minst på är snabbspåret och det är tråkigt för det är något som vi har gått ut hårt med. Tyvärr har det inte fungerat med Arbetsförmedlingen, säger Anette Nordenfelt, kommunikationschef på Fastigo.

Snabbspåret riktar sig till nyanlända och innehåller praktik i kombination med till exempel språkträning och utbildning eller validering. Det finns inom ett antal olika grenar, bland annat fastighetsbranschen, men har hittills inte fått stort genomslag.
Annette Nordenfelt säger dock att Fastigo tillsammans med Arbetsförmedlingen planerar ett gemensamt omtag.

Fastigo gjorde samma undersökning förra året. Har ni i övrigt gjort några särskilda åtgärder sedan dess utifrån resultatet?
– Inte när det gäller lärlingar, men vi har gjort andra satsningar, inte minst på att få fler i yrkesintroduktion, säger Annette Nordenfelt.
Hon berättar att de tillsammans med Fastighets har utvidgat yrkesintroduktionsavtalet så att det omfattar nyanlända, vilket det inte gjorde från början.
– Vi har också deltagit i diskussioner med arbetsmarknadsdepartementet och arbetsförmedlingen kring hur fastighetsbranschen kan bidra till ökad sysselsättning bland nyanlända och unga, säger hon.