Hur stor löneökningen blir styrs av avtalen som Fastighets och andra fackförbund förhandlar fram centralt.
Samtidigt pågår en lokal löneprocess. På alla arbetsplatser ska det göras lönekartläggningar för att upptäcka eventuella osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Finns det sådana skillnader ska de rättas till.
Lönerevisionen ser lite olika ut beroende på var du arbetar. På exempelvis ISS, som går på städavtalet Serviceentreprenad, brukar löneökningen läggas ut lika för alla. På fastighetsbolag och företag inom specialservice är en del av löneökningen generell och en del är en pott som fördelas individuellt.
– Vi är lite rädda om den generella delen. Det är viktigt att alla har en löneutveckling och om någon har en låg löneutveckling ska det göras en åtgärdsplan. Vi i klubben bevakar att det görs, säger Beatrice Blisserpont på Örebrobostäder.

På Örebrobostäder liksom på Riksbyggen ska varje anställd ha ett medarbetarsamtal med sin chef, ett lönesamtal och ett uppföljande samtal. Den som inte blir nöjd kan alltid höra av sig till fackklubben.
– En del tycker att det är bra med samtalen, en del inte. Man får ha med sig en person från facket om man vill. Jag kan tycka att vi gör samma jobb och därför skulle få samma lönepåslag på alla gubbar. Samtidigt är det bra med feedback och jag kan förstå att det är viktigt för arbetsgivaren att prata om till exempel kundbemötande. Men det kan inte skilja många hundralappar 
i lön, säger Mikael Norén i Riksbyggen-klubben.

Vad ger du för råd inför lönesamtalen?
– Det är viktigt att det är högt i tak. Även arbetsledarna ska kunna ta kritik om man inte tycker att de stöttat. Det är viktigt att inte vara rädd att säga hur man upplever jobbet, säger Mikael Norén.
– Man ska inte nöja sig om man får en låg ökning. Om arbetsgivaren säger att man saknar kompetens så kan man också ställa krav på att få chans att lära sig det som behövs, säger Beatrice Blisserpont.

På företag där en del av lönen sätts individuellt ska det finnas lönekriterier. På Riksbyggen är de till exempel initiativförmåga, förmåga till problemlösning och ansvarstagande.
– Sedan ska det sättas kriterier lokalt så att de blir anpassade efter arbetsgruppen och rollbeskrivningen. Man ska få veta kriterierna i tid så att det finns en chans att förbereda sig för samtalet, säger Mikael Norén.
När du får den nya lönen på kontot beror på var du jobbar. Fastighets har 18 olika avtal med olika arbetsgivarorganisationer och de förhandlas under nästan hela året.

Värt 
att veta

  • Har jag
 rätt lön?
 Kolla att du 
får de tillägg du har rätt 
till, det finns olika tillägg för branschvana, handledaruppdrag med mera.
  • Jag har ju inte varit på jobbet?
 Om du varit föräldraledig, sjukskriven eller tjänstledig har du ändå rätt att vara med i årets lönerevision. Du ska inte bli diskriminerad i lönesättningen av de skälen.
  • Vad har min arbetsplats för kollektivavtal? Löneprocessen sker på olika sätt beroende på avtalsområde. Fråga ditt fackliga ombud eller  ditt regionala Fastighetskontor vad som gäller hos dig. Avtalen finns att läsa på www.fastighets.se

webb-stor-ill

 

Illustration: Erica Jacobson