Fastighets första avtal är klart. Förbundet har kommit överens med arbetsgivarorganisationen Fastigo om ett nytt treårigt avtal. Det ger löneökningar på sammanlagt 1 780 kronor och innehåller en låglönesatsning.

Efter sju veckors förhandlingar har Fastighets till slut skrivit under sitt första avtal. Det gäller fastighetsarbetare på bolag som är anslutna till Fastigo och är Fastighets största avtal för fastighetsskötare.
– Det var bitvis lite bökiga förhandlingar men vi fick till ett väldigt bra avtal och jag är mycket nöjd, säger Jari Visshed, förhandlingsansvarig och Fastighets tredje ordförande.

Vad är du mest nöjd med?
– Det viktigaste är att vi levererar ett avtal enligt LO-samordningen och följer industrinormens principer kring en låglönesatsning.

Avtalet inom industrin är också på tre år och innehåller en löneökning på sammanlagt 6,5 procent. Den innehåller också en låglönesatsning som ger mer till dem som tjänar under 24 000 kronor i månaden.

När industrins uppgörelse blev klart var din kommentar att låglönesatsningen bäddade för att låglönefack ska slippa sälja ut villkor. Hur blev det, behövde ni sälja något?
– Nej, vi levererade ett rent löneavtal med en låglönesatsning och villkoren är oförändrade. Så det har inte blivit några försämringar i avtalet, säger Jari Visshed.

Betyder det att ni inte fick igenom yrkandena på exempelvis erfarenhetstillägg och rätt till tjänstledighet för att prova annat jobb?
– Vi fick släppa de kraven, men arbetsgivarsidan fick också släppa sina krav.

Avtalet med Fastigo ger en en sammanlagd pott på 1 780 kronor på tre år. Det är en högre summa än avtalen inom exempelvis handeln, vilket beror på att Fastighets inte har pensionsavsättningar till medlemmarna såsom handelsanställda har. Lägstalönerna höjs lika mycket som utgående löner.
I grunden till Fastigoavtalet finns en fördelning där hälften av potten fördelas som en generell del lika för alla och hälften fördelas individuellt. Men de lokala parterna kan bestämma om en annan fördelning.

I uppgörelsen ingår att Fastighets och Fastigo ska tillsätta tre gemensamma arbetsgrupper. En om arbetstider, en om lokal lönebildning och en om lärlingsavtal.
– Det mest intressanta bedömer jag är arbetsgruppen om ett lärlingsavtal. Det vore väldigt positivt om vi kunde få till ett lärlingsavtal liknande de som finns i andra branscher. Vi vet ju att det kommer att bli stora pensionsavgångar och det vore bra om vi hittade ett sätt att locka fler unga till fastighetsbranschen, säger Jari Visshed.

Fastigos vd Mona Finnström är nöjd med utgången.
– Förhandlingarna har stundtals varit tuffa men ändå konstruktiva och vi är nöjda med att ha träffat ett treårigt avtal helt i linje med industrins märke, säger hon.
Hon säger att frågan om låglönesatsning inte var avgörande eftersom det inte finns så många som har lön under 24 000 kronor i avtalet.
– För oss var det svårare att öka lägstalönerna med lika mycket. Vi tycker att det ska krävas erfarenhet för att komma upp i så höga lönenivåer, säger hon.

De tre arbetsgrupperna ser Mona Finnström som en viktig del i överenskommelsen.
– Att kollektivavtalen utvecklas i takt med samhället i övrigt är en förutsättning för att branschen ska kunna utvecklas, säger hon.

Nästa steg blir lokala förhandlingar på arbetsplatserna för att slutförhandla om enskilda löneökningar.

Så blev avtalet i korthet:

  • Löneökningar på totalt 1 780 kronor fördelat på tre år. 580 kronor första året, 600 kronor andra året och 600 kronor sista året.
  • Om inte de lokala parterna avtalat om något annat ska heltidsanställdas löner ha ökat med minst 290 kronor första året och 300 kronor 2018 respektive 2019.
  • Ersättningar höjs med 2,1 procent första året och 2,2 procent de två kommande åren.
  • Lägstalöner höjs med 580 kronor det första året och 600 kronor de två kommande åren.

Läs mer:
Reaktioner: ”Bra med treårigt avtal”
Ledare: Kamp om varje krona