Coop har tecknat ett ramavtal med Samhall. Allianceplus har tappat kontraktet och varslat cirka 300 anställda.
– Flera orter runt om i landet är berörda. Vi har försökt omplacera så många som möjligt, säger Marie Flackerup, HR-chef på Allianceplus.
Av de varslade finns 15 i regionen runt Uppsala.
– Vi på Fastighets har försökt hitta lösningar för att behålla så många som möjligt men det har varit svårt, säger Imad Chamiye, klubbordförande för Allianceplus i Uppsala som suttit med i förhandlingarna.

Maher Abughali.

En av dem som får behålla jobbet och omplaceras är Maher Abughali. Han vet ännu inte var han ska jobba.
– Jag blev besviken när jag hörde
 att Allianceplus inte får behålla Coop. Det känns lite obehagligt att byta plats med nytt folk. Jag kommer att sak
na den här arbetsplatsen med många trevliga människor, säger han.

Samhall städar redan ett femtiotal Coopbutiker och ska från juni sköta städningen i ytterligare 200. Då beräknas cirka 800 Samhallanställda jobba på Coop.
– Det är svårt att i dagsläget utta
la sig om eventuella nyanställningar. Vi utgår ifrån att bemanna uppdragen med de medarbetare som vi har. Vi har också ett uppdrag av regeringen att ta emot 1 100 utvecklingsanställda under det här året, säger Albin Falkmer, informationschef på Samhall.

Hans Abrahamsson är Fastighets klubbordförande på Samhall i Borås.
– Här i Borås ska vi ta över städning i en större Coopbutik, men jag vet inte hur det blir i orterna här omkring. Jag som flera andra fackliga företrädare på Samhall tycker att när det gäller nya uppdrag kommer planering av upplägget ofta i gång väldigt sent, säger han

Läs också
Allianceplus varslar när Coop väljer Samhall