Reglerna om ersättning från a­-kassa för egenanställda, om uppdragen inte räcker, är otydliga och olika kassor har gjort olika bedömningar.
Fastighets a­-kassa har ännu inte haft något ärende men Unionen har gett rätt till a-­kassa i ett ärende och nekat i ett annat. Personen som fick godkänt hade jobbat för två uppdragsgivare medan den som hade jobbat för betydligt fler fick avslag.

Grundregeln är att rätten till ersättning beror på om en medlem, en uppdragstagare, betraktas som företagare eller arbetstagare. Ett kriterium för att avgöra det är hur självständig uppdragstagaren är i förhållande till uppdragsgivaren. Ju mer självständig, desto mindre lik en arbetstagare.

Egenanställningsföretagen hävdar att personer som fakturerar via dem är anställda.
– Det normala är per uppdrag och i formen allmän visstid. Vi tar lika stort ansvar som andra arbetsgivare, vi gör avdrag för skatt och betalar arbetsgivaravgifter och försäkrar våra anställda, säger Stephen Schad, vd på egenanställningsbolaget Frilans Finans.

Men bilden är delad. Ewa Edström, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets, säger att frågan inte varit aktuell i förbundet men att hon ändå har en klar uppfattning om hur egenanställda ska betraktas.
– Man är inte anställd, det är ett enmansföretag, säger hon.

Gör det någon skillnad att egenanställningsföretagen menar att de tar ett arbetsgivaransvar?
– Det är en tjänst du kan köpa, på samma sätt som stora företag kan köpa hjälp med bokföring och så vidare, säger Ewa Edström och fortsätter:
– Jag ser det som ett sätt för företagen att slippa ta ett arbetsgivaransvar. Jag hoppas att det inte kommer att sprida sig i städbranschen.