Det finns en hel del arbetsmiljöproblem på städföretag som beror på att ledarskapet inte är tillräckligt bra. Branschen är i gungning, anser Jenny Larsson och Veronica Boström, som är regionala skyddsombud.

Som regionala skyddsombud har vi märkt att ledarskapet på städföretag inte håller måttet. Det finns chefer som inte klarar att leda och fördela arbetet, vilket skapar stress, orsakar dåliga scheman och leder till konflikter.
Ett vanligt problem för städare är att du inte får chansen att göra det du ska. Du får en städinstruktion, men får inte den tid som krävs för att hinna utföra jobbet. Vår bild är att städare är
 en plikttrogen yrkesgrupp som vill att kunderna ska bli nöjda och försöker fixa jobbet bra trots tidsbrist. Det leder till stress, särskilt om man inte får gehör från ledningen.

Den stressade situationen leder inte sällan till konflikter, både mellan anställda och ledningen och mellan städare. Den yttersta konsekvensen blir att mobbning uppstår. Här har arbetsgivaren ett ansvar att gå in och ta tag i konflikter som ligger och pyr, men vi ser att det inte görs och att människor far illa av detta.
Städare blir sjukskrivna men det finns också en tendens att fler söker sig från branschen. Det är en problematisk utveckling om kompetens rinner ut ur branschen. Branschen är i gungning och det här behöver åtgärdas.

Som skyddsombud trycker vi på för att få ett förebyggande psykosocialt arbetsmiljöarbete. Vi tycker att företagshälsovården är en resurs som används alldeles för lite. Vi har exempel på företag som anser att de kan klara att lösa problemen själva, men bristerna kvarstår. Städföretagen behöver kroka arm med facket och ta hjälp av experter för att förbättra arbetsmiljön. Utan städare står företagen sig slätt.

Jenny Larsson
RSO för Fastighets i Värmland
Veronica Boström
RSO i Örebro