Medlare är utsedda i konflikten mellan Fastighets och Almega fastighetsarbetsgivarna. De som ska få parterna att enas är Erland Olauson och Anders Lindström.

Efter Fastighets varsel om stridsåtgärder har Medlingsinstitutet utsett Erland Olauson, opartisk ordförande inom Industriavtalet och tidigare avtalssekreterare i LO, och Anders Lindström, tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet, till medlare i tvisten. Deras jobb blir att ta fram förslag till avtal som båda parterna kan gå med på.

Konflikten mellan Fastighets och Almega fastighetsarbetsgivarna handlar om låglönesatsningen. Satsningen går ut på att alla heltider med lägre månadslön än 24 000 kronor ska räknas som att de låg på 24 000 kronor när lönepotten räknas fram. Enligt industrins modell, som LO står bakom, ska detta vara utöver märket på 6,5 procent. Arbetsgivarsidan menar däremot att det ska rymmas inom de 6,5 procenten.

LO stöder tydligt Fastighets varsel.
– I dag är vi alla fastighetsanställda, i dag står vi bakom Fastighets i deras kamp mot Almega, för en låglönesatsning, sa LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i sitt tal på Sekos kongress, skriver Sekotidningen.
Jari Visshed, Fastighets tredje ordförande, hoppas att förbunden aktivt visar sitt stöd i frågan.
– Vi vänder oss till alla LO-förbund med önskan om stöd och sympatiåtgärder, säger han.

Läs mer:
Fastighets varslar om strejk
Medlemmar beredda att strejka för ny lön
Ledare: Kamp om varje krona
1 780 kronor till fastighetsskötare
”Vi är väldigt nöjda med låglönesatsningen”
Erfarenhet ska löna sig