Konflikten med Almega kan växa. Fastighets har öppet bett de övriga LO-förbunden att lägga sympativarsel. LO-styrelsen ställer sig samtidigt bakom Fastighets strejkvarsel.

Fastighets har i dag begärt sympatiåtgärder från alla 13 LO-förbund i konflikten med Almega fastighetsarbetsgivarna.
– Det här är inte bara vår konflikt, det handlar om LO-samordningen och det som vi gemensamt har kommit överens om. Vi hoppas och tror att det kommer att bli sympatiåtgärder, säger Jari Visshed, förhandlingsansvarig på Fastighets.

I dag har också en enig LO-styrelse beslutat att ställa sig bakom Fastighets strejkvarsel.
”Vi är fast beslutna att genomdriva denna solidariska fördelning inom alla branscher. Inget förbund ska behöva försämra anställningsvillkor för att höja lönerna för de lägst avlönade” skriver de i ett uttalande.

I går, torsdag, utsåg Medlingsinstitutet Erland Olauson och Anders Lindström till medlare i konflikten mellan Fastighets och Almega fastighetsarbetsgivarna.
– Vi är positiva till dem som medlare, det är två erfarna personer, säger Jari Visshed, förhandlingsansvarig på Fastighets.
Parterna har i dag träffat medlarna för första gången, framför allt för att ge dem information om avtalet och vad konflikten handlar om. Nästa träff blir på tisdag nästa vecka.

Fram till att konflikten är löst pågår inga förhandlingar med Almega, inte heller om specialservice eller serviceentreprenad.
– Alla förhandlingar med Almega har avbrutits. Vi kan tänka oss att fortsätta förhandla men Almega har valt att frysa alla efter att vi la varslet, säger Jari Visshed.
Kommer Fastighets att lägga ytterligare varsel?
– Ja, vi överväger ett utvidgat varsel.